Program předmětu — Práce s aplikací a příklady

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Příklad práce — změna cíle předmětu (anotace)

  1. Vybereme požadovaný rok varianty:

  2. Kliknutím na zkratku nebo název předmětu jej označíme k editaci.

  3. V portletu Program předmětu (viz obrázek Program předmětu — s vybraným předmětem k editaci, zobrazena první záložka Cíle) je zobrazen vybraný předmět i momentálně platné cíle.

  4. Provedené změny potvrdíme kliknutím, na tlačítko Uložit.

Program předmětu — bez vybraného předmětu k editaci

Obrázek 217. Program předmětu — bez vybraného předmětu k editaci. 

Program předmětu — s vybraným předmětem k editaci, zobrazena první záložka „Cíle“

Obrázek 218. Program předmětu — s vybraným předmětem k editaci, zobrazena první záložka Cíle

Změna předpokladů, způsobilostí a požadavků

Změna předpokladů ke studiu, způsobilostí studenta a požadavků na studenta se provádí v podstatě stejným způsobem jako změna cílů předmětu.

Změna hodnotících a vyučovacích metod

Úprava literatury předmětu

Na záložce Literatura se zadávají tituly, které jsou pro daný předmět doporučeny ke studiu. Při zadávání nového titulu se nejprve podívejte, zda titul již nebyl do číselníku literatury zadán jiným uživatelem resp. knihovnou — stačí vyplnit část názvu nebo autora titulu, případně jeho ISBN a kliknout na ikonku dohledávače (). Nebudete tak muset vypisovat detailní informace o titulu, které již někdo vyplnil a navíc dojde ke svázání informací o titulu z IS/STAG a knihovního systému.

Podrobné informace o formuláři pro přidání nového titulu a jeho změny viz kapitola Položky formulářů.

Pokud literaturu zadáte bez použití dohledávače, bude vámi vložený titul zařazen do číselníku literatury. U každého titulu zadaného u předmětu je možné upravit jen tři položky: Důležitost, JazykPoznámka. Všechna ostatní formulářová pole jsou chráněna proti přepsání — pokud potřebujete změnit údaje přímo u titulu (název, jméno autora, rok či místo vydání), je nutné vložit nový titul a ten starý od předmětu odstranit. Je to z toho důvodu, že daný titul může být použit i u jiného předmětu a vy byste tak zasahovali do jiného než vlastního předmětu.

Kopie

Záložka Kopie usnadňuje kopírování vybraných komponent a literatury aktuálně zvoleného předmětu ke všem předmětům, které si po zobrazení určitého výběru předmětů v pravé části obrazovky v bloku Cílové předměty označíme.

Při kopírování je možné buď údaje zadané u cílového předmětu ponechat (tedy ke stávajícím údajům u cílových předmětů jsou přidány údaje vybraného předmětu), nebo (od ledna 2024) je možné při kopírování smazat původní data u cílových předmětů. Dojde tak k nahrazení původních údajů údaji zkopírovanými od jiného předmětu.

Informace pro Q-RAM

Každá ze záložek pro zadávání Q-RAMu je strukturovaná podobně. Vždy obsahuje tři části — kategorie: Odborné znalosti, Odborné dovednosti, Obecné způsobilosti, přičemž pro každou z nuch je v závislosti na nastavení možno zadat libovolný počet volných textů v české a anglické variantě, číselníkových hodnot nebo jejich kombinace. U všech zadaných informací lze měnit pořadí, ve kterém jsou zobrazovány.

Na ZČU je systém nastaven takto:

  • u předpokladů a výsledků učení se u odborných znalostí a odborných dovedností uživatelé vyjadřují volným textem a u obecných způsobilostí si vybírají hodnoty z připraveného číselníku, které mohou doplnit volným textem,

  • - u vyučovacích metod a hodnoticích metod se všechny tři schopnosti (odborné znalosti, odborné dovednosti i obecné způsobilosti) vybírají z číselníku a je je možné doplnit volným textem.

Jednotlivé položky by měly být vkládány jako infinitivy a navazovat na připravený text (např. u odborných znalostí výsledků učení studijního oboru: Po absolvování studijního oboru prokazuje student znalosti:). Textové položky je možno vkládat jak v českém, tak i v anglickém jazyce. Uložené údaje může uživatel následně znovu editovat, odstranit je nebo je přesouvat a měnit tak jejich prioritu. U předmětů může uživatel navíc zakliknout, které záznamy chce ověřit studenty v rámci dotazníku Evaluace. Studentům se za daný předmět zobrazí jen tyto zaškrtnuté záznamy. Garantům předmětu se doporučuje si nechat hodnotit jen výsledky učení a to jen odborné znalostiodborné dovednosti, ale principiálně je možné si zaškrtnout k ohodnocení cokoliv.

V rámci Evaluace je připraven dotazník typu Výsledky učení, který se generuje před koncem semestru a stahují se do něj jednotlivé zaškrtnuté záznamy Q-RAM od předmětu, ze kterých se udělají otázky a připraví se pro hodnocení studenty. Evaluační dotazníky může student hodnotit buď na portále nebo v mobilní aplikaci. Zde může hodnotit i dotazník Výsledky učení.

Podobu výsledného dotazníku zobrazovaného studentům ilustruje následující obrázek.