Studentská ocenění — Práce s aplikací

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Přidání typu ocenění

Přidávat typy ocenění mohou administrátoři. Ve formuláři lze přidat nový typ ocenění s následujícími položkami:

 • Název ocenění. Název typu ocenění. Tento název musí být unikátní napříč všemi typy ocenění. Povinná položka.

  Toto je jediná položka, která, pokud je vyplnění názvu ocenění nepovinné, se zobrazí uživateli. Proto je dobré se ujistit, že v této položce nejsou překlepy.

 • Povinné datum od. Zda se tato položka má vyplnit při udělování ocenění. Ve výchozím stavu je tato položka automaticky povinná.

 • Povinné datum do. Zda se tato položka má vyplnit při udělování ocenění. Ve výchozím stavu je tato položka automaticky nepovinná.

 • Povinný název. Zda se tato položka má vyplnit při udělování ocenění. Pokud se nemá vyplnit, tak se jako název ocenění považuje název typu ocenění.

 • Povinný popisek. Zda se tato položka má vyplnit při udělování ocenění.

 • Povinná vazba. Zda se tato položka má vyplnit při udělování ocenění.

 • Interní poznámka. Interní poznámka pro tento typ ocenění. Tato poznámka se neobjeví v ocenění jako popisek — slouží pouze pro interní účely.

 • Výchozí vazba. Na co se dané ocenění ve výchozím stavu váže. Tato položka slouží pouze pro statistické účely. Vazba může být např. VŠKP, Studium, … .

 • Typ hodnocení. Pokud se např. jedná o VŠKP, tak se může při udělení ocenění doplnit hodnocení.

Momentálně není možné typ ocenění smazat. Proto si prosím dávejte pozor na to, jaký typ ocenění přidáte a co do něj dáte. Jedna položka je kritická — název typu ocenění. Tato položka v kombinaci s NEpovinností vyplnění názvu ocenění se zobrazí studentovi, pokud obdrží ocenění s tímto typem ocenění.

Filtrování typů ocenění

Tento formulář slouží k filtrování již zaregistrovaných typů ocenění.

 • Název ocenění. 

 • Vazba. 

 • Typ hodnocení. 

 • Povinné datum od. 

 • Povinné datum do. 

 • Povinný název. 

 • Povinný popisek. 

 • Povinná vazba. 

Přidání ocenění

Přidávat ocenění mohou studijní referentky. Student, který má ocenění obdržet, musí chodit na stejnou fakultu jako studijní referentka, která mu má ocenění udělit. Všechny položky formuláře jsou povinné, dokud jsou zobrazeny. Položky se zobrazují/skrývají na základě typu ocenění, více viz níže. Ve formuláři lze přidat nové ocenění s následujícími položkami:

 • Osobní číslo studenta. Student s daným osobním číslem musí být součástí fakulty studijní referentky.

 • Typ ocenění. Typ ocenění definuje administrátor. U každého typu ocenění jsou nějaké položky povinné, jiné zase nepovinné. Pokaždé záleží na typu ocenění.

 • Název ocenění. Pokud je tato položka viditelná, je povinné vyplnit název ocenění.

 • Vazba. Pokud je tato položka viditelná, je povinné vyplnit vazbu ocenění. Vazba slouží pouze pro statistické účely, více viz samostatná stránka.

 • Datum udělení. Zde se vybere, kdy bylo (či bude) ocenění uděleno. Tato položka je vždy povinná.

 • Popisek ocenění. Popisek k ocenění, který se zobrazí studentovi. Zde může např. být, proč ocenění obdržel.

Zobrazení ocenění

Studijní referentka má možnost zobrazit všechna studentská ocenění pomocí formuláře pod přidáním ocenění. Je možné filtrovat podle všech položek ocenění.

Varování

Ocenění jsou veřejně přístupná! Veřejně přístupné jsou položky datum udělení, název oceněnípopisek ocenění.

Smazání ocenění

Studijní referentka má možnost smazat studentská ocenění pomocí formuláře pod přidáním ocenění. Má možnost mazat ocenění pouze studentům ze stejné fakulty. Před smazáním se prohlížeč zeptá, zda chcete ocenění opravdu smazat. Smazání ocenění je nenávratná činnost!

Jak bylo na začátku avizováno, tato aplikace slouží pouze pro statistické účely. Na úrovni databáze nelze zjistit, kdo dané ocenění smazal (avšak na úrovni aplikace ano).