Průběžné výsledky — Práce s aplikací a příklady

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Prohlížení připomínek k předmětům

Tato sekce je přístupna vedoucím kateder (VK), děkanům (DE) a prorektorovi pro studijní a pedagogickou činnost (PR). Podle uživatelské role se nastavují přístupné položky formulářů. Role VK může prohledávat jen v předmětech své katedry. Role DE je omezena na svoji fakultu a role PR může procházet všechny předměty. Základní schéma s popisem je načrtnuto na následujícím obrázku. Předměty lze momentálně filtrovat podle fakulty, katedry, existence připomínky a klíčového slova v připomínce.

Zobrazení připomínek k předmětům

Obrázek 553. Zobrazení připomínek k předmětům. 

Následující obrázek ukazuje stav aplikace po nastavení filtru předmětů a zobrazení výsledků hledání. U každého vyhledaného předmětu se zobrazí jeho zkratka a název. V závorce je zobrazený počet respondentů a počet studentů. Pod názvem předmětu jsou vypsáni vyučující předmětu. V závorce u jména vyučujícího je vyjmenován seznam jeho rolí.

  • Ga — garant

  • Př — přednášející

  • Cv — vedoucí cvičení

  • Se — vedoucí semináře

Pokud jsou u předmětu vyplněny nějaké odpovědi na předdefinovaná tvrzení, zobrazí se v tabulce se základní sadou údajů (text tvrzení, počet odpovědí a průměrné hodnocení). Dále následují seznamy podepsaných a anonymních připomínek. Texty anonymních připomínek jsou na obrázku začerněny.

Prohlížení připomínek k předmětům

Obrázek 554. Prohlížení připomínek k předmětům. 

Prohlížení připomínek k semestru

Tato sekce je přístupná pouze rolím DE a PR (děkan a prorektor). Připomínky zde lze filtrovat podle fakulty a klíčového slova v textu připomínky. Na následujícím obrázku je schéma této sekce.

Prohlížení připomínek k semestru

Obrázek 555. Prohlížení připomínek k semestru.