Grafický předzápis — Schéma obrazovky

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Aplikace Grafický předzápis se snaží zpřehlednit a zjednodušit výběr i zápis předmětů. Jako přehlednější nabídku využívá Vizualizace předmětů a samotný výběr konkrétních RA probíhá interaktivně přímo v zobrazeném rozvrhu (pro letní i zimní semestr zvlášť).

Schéma obrazovky a jednotlivé kroky předzápisu

Obrázek 97. Schéma obrazovky a jednotlivé kroky předzápisu. 

Celý proces je rozdělen pro každý předmět do tří kroků:

  1. Výběr předmětů.  V rozvrhu se zobrazí všechny jejich RA.

  2. Výběr RA předmětů.  Z rozvrhu se odstraní nezapisované RA.

  3. Provedení zápisu.  Zápis/odzápis RA do databáze IS/STAG.

Výše uvedené kroky je možno provádět pro každý předmět samostatně nebo pro více předmětů najednou — což může vést k zaplněné a méně přehledné rozvrhové části aplikace. Během prvního kroku vzniká SEZNAM VYBRANÝCH předmětů, které se z něj přemisťují provedením třetího kroku do SEZNAMU ZAPSANÝCH předmětů — pouze tyto předměty (resp. jejich RA) jsou skutečně zapsány!

To, že je předmět v seznamu vybraných (i pokud již uživatel vybral konkrétní RA) stále nezajišťuje uživateli rezervaci místa v RA předmětu! Předmět, který není v seznamu zapsaných předmětů není zapsán v databázi IS/STAG!