Administrace evaluace — Správa anket

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Tato záložka umožňuje nahlížet do seznamu již vypsaných anket, vypisovat nové ankety a případně mazat vypsané ankety, které ještě nezačaly.

Záložka Přehled anket

Záložka Přehled anket zobrazuje seznam již vypsaných anket. Ankety, které byly vypsány, ale ještě nezačaly lze editovat nebo smazat.

Přehled anket

Obrázek 572. Přehled anket. 

Záložka Spuštění ankety

Na záložce Spuštění ankety je formulář s následujícími poli:

Formulář pro spuštění ankety studentského hodnocení kvality

Obrázek 573. Formulář pro spuštění ankety studentského hodnocení kvality. 

Výběr typu ankety — v nabídce jsou všechny platné typy anket, kromě typu B (poznají se, že mají v omezení ankety nastavenu položku předmět na hodnotu B). Typ ankety typu B je určen pro vypisování anket vyučujícími-garanty předmětů a spouštějí se jiným způsobem.

Ve druhém poli se doplní akademický rok (je potřeba dodržet dlouhý formát viz obr.) a ve třetím poli se volí semestr, pro který se anketa hodnocení spouští.

Následují pole pro zadání data od kdy, do kdy bude anketa přístupná studentům.

V posledním poli se doplní počet dní, kdy mají garanti předmětu a jejich nadřízení možnost zakázat zveřejnění výsledků předmětu. Po této době už nebude možné zveřejnění zakázat (vetovat). Výsledky nevetovaných předmětů zveřejňuje osoba s evaluační rolí PROREKTOR, více informací v části Správa uživatelů

Tlačítko Spustit anketu vygeneruje anketu. Operace může trvat v závislosti na nastavení desítky sekund a průběh generování se nikde nezobrazuje.

Po dokončení operace se zobrazí záložka Záložka Přehled anket.

!!!POZOR!!! — je potřeba, aby datum otevření ankety studentům byl alespoň o jeden den později, než je den kdy anketu zakládáte/vypisujete do STAGu. Tj. pokud se např. rozhodnete, že chcete datum otevření ankety pro studenty 5.5., pak je potřeba anketu založit nejpozději 4.5. Je důležité, aby mezi vložením/vypsáním ankety a jejím faktickým otevřením studentům uběhla alespoň jedna noc — v této době se spustí potřebné joby, které anketu definitivně dogenerují.