Aplikace pro správu semestrálních prací, jejich odevzdávání a hodnocení — Studenti a hodnocení

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Na záložce Studenti a hodnocení lze prohlížet seznamy studentů v jednotlivých studijních skupinách, okruzích či tématech. Dále se zobrazují informace vždy podle charakteru konkrétního výpisu — například u seznamu studentů v daném okruhu může být vidět hodnocení studenta v tomto okruhu, hodnocení poslední odevzdané práce atd.

Pokud má vyhledaný student úlevy z důvodu zdravotních specifik, u jeho jména se nachází ikonka , která umožňuje tyto úlevy zobrazit. Tato možnost se zobrazuje pouze vyučujícím, kteří daného studenta učí.