Burza zápisů — Administrátorská příručka

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Burza zápisů možňuje studentům po skončení předzápisu změnit rozvrh v tom smyslu, že mohou navrhnout přesun akce daného předmětu a typu (Př, Cv, Sem) na nějakou jinou odpovídající akci – typicky chtějí navštěvovat jiné cvičení, než si v rámci předzápisu vybrali. Požadavky na změny se ukládají a periodicky zpracovávají každou noc v tom pořadí, jak byly zadány. Systém umí vyhledat a provést i cyklickou záměnu bez změny obsazenosti akcí.

Uvedený systém by měl smysl i v rámci předzápisu pro vložení požadavku na zápis na akci momentálně obsazenou, vyžaduje ale reakci okamžitou na základě uvolnění místa na akci, nikoliv denní spouštění, prozatím není implementováno. Nese s sebou navíc kontroverzní vlastnost, že pokud se student odhlásí omylem a bude se chtít vzápětí přihlásit zpět, nemusí mu to jít, protože místo okamžitě zabral někdo čekající ve frontě.

Nastavení

Pro zprovoznění burzy akcí musí být v IS/STAG nastaveno toto:

  • Parametr ZAPISY_BURZA_POVOLENI musí burzu pro danou katedru povolovat nastavením na hodnotu A.

  • Pro předzápisovou skupinu studenta musí být ve formuláři SY0190 na záložce Burza akcí nastaven časový interval, kdy je burza akcí povolená, přičemž se nastavení provádí pro dva typy operací:

    • PROHOZENÍ. umožňuje pouze cyklické prohození bez změny obsazenosti akcí

    • PŘESUN. umožňuje i změnu obsazenosti akcí

Pro zadávání požadavků se bere sjednocení časových intervalů v případě, že je zadán interval pro prohození i pro přesun, standardně se předpokládá vyplněný pouze jeden časový interval.

Vkládání požadavků

Pokud je systém nastaven, student může na portále v záložce Moje studia->Burza zápisů vkládat požadavky na změnu rozvrhu.

Zpracování požadavků

Zpracování požadavků provádi procedura pr_zapisy_burza. Předpokládá se pravidelné hromadné zpracování požadavků v požadovaných intervalech, tj. je třeba naplánovat spouštění procedury jako „scheduled jobu“. Informování mailem o úspěšně realizovaných záměnách bude součástí „spammeru“ a není implementováno. Všechny akce zapsané v rámci burzy akcí mají v položce zapisy.client_info hodnotu B.