Objednání automatických zpráv z IS/STAG — Práce s aplikací

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Ve výchozím stavu jsou na stránce zobrazeny všechny objednávky uživatele a objednávky, které pro daného uživatele vytvořil správce aplikace. Objednávky, které si zadal uživatel sám lze upravit a smazat; objednávky od správce mazat ani upravovat nelze.

Zpráva se zasílá vždy autorovi objednávky na základě zadané periodicity. Každý uživatel může mít více objednávek stejného typu, pak by ale měl mít pro každou zprávu jinak nastavené parametry, jinak se mu budou zasílat stejné e-maily. Systém duplicitní objednávky právě kvůli možnosti různých parametrů.

Zadání objednávky

U každé nové objednávky musí uživatel vybrat definici, kterou si objednává, platnost zasílání (od kdy do kdy chce zprávy dostávat), perioda (k dispozici je zasílání denně, týdně, měsíčně, kvartálně a ročně). Zprávy budou zasílány na e-mail; ten je pro kontrolu zobrazen pod formulářem pro zasílání. V budoucnu bude možné zprávy zasílat nejen na e-mail, ale přidat je například do kalendáře, či je zaslat přes SMS.

Ke každé definici (typu zprávy) je k dispozici podrobnější popis, který obsahuje detaily o údajích, které ze STAGu vybírá, popis parametrů a jejich možné hodnoty. Tento popis se zobrazí po najetí myší na název definice ve výběru.

Zadání nové objednávky

Obrázek 319. Zadání nové objednávky. 

Po založení objednávky je možné jí zadat doplňující parametry. Počet parametrů a jejich typ (číslo, řetězec nebo datum) jsou různé pro každou definici. Parametry jsou nepovinné, nicméně umožňují uživatelům ještě podrobněji specifikovat charakter zasílané zprávy — tedy data, která bude zpráva obsahovat. Pokud definice nevybere žádné záznamy, zpráva se neposílá.

Úprava objednávky

Zadání nové objednávky

Obrázek 320. Zadání nové objednávky. 

Přístup správce

Správce má podobné možnosti pro zakládání objednávek jako kterýkoliv jiný uživatel, s tím rozdílem, že má možnost určení příjemců zprávy.

Obsah zasílané zprávy se řídí výhradně typem zasílané zprávy a případně hodnotou parametru. Nijak nepracuje s příjemci. Pokud například je parametrem konkrétní fakulta a příjemci jsou studijní referentky z celé univerzity, pak všem referentkám na celé univerzitě bude zaslána stejná zpráva, obsahující data pro tu jednu konkrétní fakultu (fakulta příjemce NEMÁ vliv na obsah zprávy). Pokud tedy je požadavek na zasílání zprávy s daty jednotlivých fakult referentkám těchto fakult, pak je nutné vytvořit pro každou fakultu zvláštní objednávku, která bude mít jako přijemce jen několik referentek z té které fakulty.

Přímé zadání e-mailu příjemce do seznamu adres a zadání adresáta přes výběr role nebo pracoviště je ekvivalentní. Rozdíl je ve vyhodnocení kam zprávu posílat. V prvním případě se jednoduše vezme zadaná adresa. Ve druhém (výběr přes roli / pracoviště) se cílová adresa určuje až před samotným posláním zprávy podle loginu. Pokud tedy uživatel-příjemce změní svoji e-mailovou adresu po zadání objednávky, tak v prvním případě mu zpráva nedojde (odešle se na starou adresu), zatímco ve druhém dojde (pokud se samozřejmě do STAGu dostala informace o změně adresy).

Automatické zprávy z pohledu správce

Obrázek 321. Automatické zprávy z pohledu správce.