Aplikace pro správu semestrálních prací, jejich odevzdávání a hodnocení — Odevzdání práce

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Máte-li hotovou semestrální práci připravenou k odevzdání, postupujte následujícím způsobem:

Na záložce Okruhy a témata najděte okruh a téma, na které chcete práci odevzdat. Je-li vše v pořádku, uvidíte výrazný odkaz Odevzdat práci, na který klikněte.

Po kliknutí se zobrazí dialogové okno, ve kterém zvolte soubor, který chcete odevzdat — kliknutím na tlačítko Procházet a výběrem souboru.

V rámci jednoho odevzdání můžete odevzdat i více souborů najednou — kliknutím na možnost Nahrát více souborů najednou. Tuto možnost využívejte, pokud se Vámi odevzdávaná práce skládá z více jednotlivých souborů (případně můžete sami tyto soubory vložit například do ZIP archivu a odevzdat pouze tento archiv).

Po nahrání souboru do IS/STAG se zobrazí další dialogové okno, které Vás informuje o tom, jak odevzdání dopadlo. Vidíte detailní informace o odevzdaném souboru a máte možnost si jej rovnou i stáhnout zpět do počítače — tato možnost je k dispozici, abyste si mohli případně ihned ověřit, že soubor je na serveru skutečně a bezproblémově nahrán.