Grafický předzápis — Barvy a infobubliny

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Pro správnou orientaci je třeba rozlišovat následující barevné značení na různých místech aplikace. Ve vizualizační části se vztahuje na předměty, v rozvrhové části na RA předmětů. Během předzápisu mohou nastat různé barevné kombinace, například předmět již mohl být v minulosti absolvován ale student si jej chce zapsat znovu — často např. nepovinná tělesná výchova apod.

Barevná legenda stavu plnění předmětů

Obrázek 98. Barevná legenda stavu plnění předmětů. 

Důležitými prvky vizualizační i rozvrhové části aplikace jsou tzv. infobubliny. Jedná se o pomocná okna s doplňující informací a jsou dvojího typu:

  • Infobublina předmětu.  Vyvolává se klinutím na buňku předmětu ve vizualizaci, obsahuje důležitá tlačítka pro výběr předmětu pro předzápis.

  • Infobublina RA (rozvrhové akce). Vyvolává se kliknutím na odkaz v buňce rozvrhové akce v rozvrhu (nebo seznamu nerozvrhovaných akcí).

Infobubliny a jejich kontext v Grafickém předzápisu

Obrázek 99. Infobubliny a jejich kontext v Grafickém předzápisu.