Burza zápisů — Práce s aplikací a příklady

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Aplikace ve své základní podobě zobrazuje aktuální rozvrh studenta. Jednotlivé předměty na rozvrhu jsou barevně rozlišeny, skupiny jsou u akcí označeny příslušnou ikonou, stejně tak se rozlišuje druh akce (přednáška, cvičení, seminář). Dále se u některých rozvrhových akcí zobrazuje odkaz Vybrat. Tento odkaz je k dispozici pouze u takových akcí, ke kterým existuje jiná akce stejného druhu, za kterou ji lze zaměnit.

Fakulty mají dvě úrovně omezení burzy. Mohou povolit libovolné záměny až do maximální kapacity předmětu (student se tedy pouze přesune na jinou akci). Nebo mohou povolit pouze prohození — takové záměny, kdy se nezmění obsazení předmětu. Ke změně akcí pak dojde jen tehdy, pokud se najde student, který chce opačnou výměnu.

Požadavek na záměnu bude vyřízen pokud na akci, na kterou se chcete přemístit je ještě volno resp. v případě prohození, tak pokud někdo z této akce chce záměnu na Vaši akci. K vyřizování požadavků dochází postupně podle času vložení požadavku. Pokud Váš požadavek není první noc vyřízen, může být vyřízen později dle dalšího zájmu ostatních studentů.

Varování

Pokud existuje více požadavků na záměnu, může se stát že nebudou provedeny úplně všechny — systém například nijak nekontroluje vznik kolizí!

Výchozí vzhled burzy zápisů

Obrázek 122. Výchozí vzhled burzy zápisů. 

Po kliknutí na odkaz Vybrat se do rozvrhu načtou všechny rozvrhové akce stejného druhu patřící ke stejnému předmětu. Všechny ostatní rozvrhové akce (akce, které patří k jiným předmětům) jsou podbarveny šedě. U nově načtených akcí se zobrazí odkaz Zaměnit, kterým lze do burzy zadat požadavek na záměnu rozvrhové akce.

Vybraná rozvrhová akce pro záměnu

Obrázek 123. Vybraná rozvrhová akce pro záměnu. 

Všechny požadavky na záměny registrované v Burze zápisů jsou zpracovávány pravidelně jednou denně a jsou zpracovávány podle data a času zadání.

Požadavek záměny v burze

Obrázek 124. Požadavek záměny v burze.