E-learningové systémy — Nová skupina/kurz

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Záložka Nová skupina/kurz obsahuje část aplikace, která slouží k založení skupin a kurzů v externích e-learningových systémech pro vybrané předměty nebo rozvrhové akce. Dělí se na dvě podzáložky, které samostatně obsluhují tvorbu kurzů pro předměty nebo rozvrhové akce.

Další informace o propojení s e-learningovými systémy se nachází na stránce Propojení s e-learningovými systémy.

Práce s aplikací

Uživatel si nejprve přes vyhledávací formulář najde požadované předměty či rozvrhové akce.

Volba e-learningového systému

Následně zvolí, ve kterém externím e-learningovém systému chce skupinu či kurz založit. Aplikace aktuálně podporuje:

  • Moodle.  Umožňuje vytvářet kurzy v systému Moodle. Tyto kurzy je následně možné spravovat v záložce Kurzy.

  • Google G Suite a Google Classroom.  Umožňuje zakládání skupin uživatelů v Google Groups.

  • Microsoft Office365 a MS Teams.  Umožňuje zakládání týmů v MS Teams.

  • Alfresco.  Umožňuje zakládání stránek v Alfrescu.

Ne všechny z těchto systémů mohou být dostupné na Vaší škole. Aplikace proto nabízí pouze ty systémy, které Vaše škola provozuje a podporuje.

Založení kurzu u rozvrhové akce

Obrázek 424. Založení kurzu u rozvrhové akce. 

Volba předmětů nebo rozvrhových akcí

Uživatel si následně zvolí předměty nebo rozvrhové akce, pro které chce skupiny či kurzy vytvořit.

Aplikace v závislosti na zvoleném e-learningovém systému nabízí uživateli další možnosti, které tvorbu skupiny či kurzu ovlivňují.

  • Moodle.  Při tvorbě kurzů pro systém Moodle je možné zvolit, zda bude kurz vytvářen podle předchozí verze kurzu. Pokud je volba odškrtnuta (není zvolena), pak se vždy vytvoří prázdný kurz ze standardní Moodle šablony. Je-li volba zapnuta a existuje-li již v Moodle předchůdce kurzu, vytvoří se nový kurz podle něj. Případně je možné vybrat konkrétní předchozí kurz, ze kterého má být nový kurz vytvořen.

  • Google G Suite a Google Classroom.  Pro vytvoření skupiny v Google G Suite je nutné zvolit hlavního vyučujícího. Pokud skupinu zakládá uživatel pod rolí vyučující, tento vyučující se automaticky vezme jako hlavní vyučující. V případě ostatních uživatelských rolí je nutné hlavního vyučujícího zvolit ze seznamu vyučujích předmětu. Pokud existuje předmět nebo rozvrhová akce, která nemá přiděleného žádného vyučujícího, uživateli nebude umožněno tento předmět či rozvrhovou akci zvolit, dokud k ní nebude alespoň jeden vyučující přidělen.

V případě tvorby skupin a kurzů pro předmět je navíc přístupná volba semestru a formy studia. Tyto parametry ovlivní, která část studentů předmětu bude ke skupině či kurzu přidána. Pokud není vybrána konkrétní hodnota, vytvoří se skupina či kurz pro všechny semestry i formy studia, ve kterých je předmět vyučován.

Založení skupin a kurzů

Po kliknutí na tlačítko pro založení skupiny či kurzu se do externího systému odešle požadavek na založení a u vybraných předmětů či rozvrhových akcí zobrazí černobílá ikona externího systému, která uživatele informuje, že se zvolená skupina či kurz zakládá.

Poté, co se skupina či kurz v externím e-learningovém systému založí, bude u předmětu či rozvrhové akce zobrazena barevná ikona externího systému. Po najetí na tuto ikonu se zobrazí odkazy na již vytvořené skupiny či kurzy v rámci zvoleného e-learningového systému.

Odkaz na vytvořené skupiny a kurzy je také možné najít u předmětu v aplikaci Moje Výuka / Rozvrh a předměty. Nachází se ve sloupečku Aktivity.

V případě, že dojde při zakládání skupin/kurzů k chybě, bude IS/STAG uživatele, který o založení požádal, informovat oznámením. V takovém případě, opakujte požadavek na založení kurzu později, třeba za několik hodin či za den, případně kontaktujte Vaše IT oddělení s dotazem. Externí systémy trpí větším náporem zvlášť v době, kdy dochází k hromadnému zakládání. Máme zkušenost napříkald s prostředím MS Teams, které pod náporem během jara 2020 a následně i na začátku února 2021 bylo zcela nepoužitelné, případně trvalo založení kurzu například i několik minut. Na chování těchto systémů nemá IS/STAG žádný vliv, pouze zprostředkovává případná chybová hlášení.

Založení kurzu u předmětu

Obrázek 425. Založení kurzu u předmětu.