Grafický předzápis — Vyhledání libovolného předmětu

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Pokud si chcete zapsat předmět, který váš studijní plán nenabízí, lze takový předmět vyhledat pomocí vyhledávacího formuláře a následně zapsat.

Obrazovka záložky vyhledání zadaného předmětu

Obrázek 107. Obrazovka záložky vyhledání zadaného předmětu.