Správa praxí — Pozice a termíny

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Definice pozic a termínů a jejich přiřazení praxím.  Organizacím lze přiřadit pozice. Ty mohou nebo nemusí mít vypsány termíny, kdy je na nich možno praxi vykonávat. V případě, že je praxi přiřazen termín konání v organizace, která má vypsané pozice, je třeba nastavit, které z nabízených pozic jsou platné pro tuto konkrétní praxi. Musí být přiřazena alespoň jedna pozice. To samé platí pro termíny.

Vypsání pozic a termínů

Obrázek 424. Vypsání pozic a termínů. 

Přihlašování účastníků na pozice a termíny.  Pokud se účastník hlásí na praxi a konkrétní organizaci a ta má přiřazené pozice, musí se na jednu z těchto pozic přihlásit. Pokud jsou pro pozici zároveň vypsány termíny, musí si vybrat i jeden z nich, popř. více.

Přihlašování účastníků na pozice a termíny

Obrázek 425. Přihlašování účastníků na pozice a termíny. 

Zavedení pozic a termínů praxí

 • Definice pozic v organizacích.  Pokud chcete využívat pozice na praxích, případně termíny, je třeba je nejdříve definovat u organizací:

  Vytvoření pozic - záložky

  Obrázek 426. Vytvoření pozic - záložky. 

  Správa termínů u pozice v organizaci

  Obrázek 427. Správa termínů u pozice v organizaci. 

 • Přiřazení pozic a termínů praxi.  Dále si vyhledáme přiřazenou organizaci k praxi (Praxe/Termíny) a v záložce Pozice můžeme nastavit, které pozice z organizace budou u praxe nabízené, případně upravit některé jejich parametry, jako je počet míst či maximum opakování. Ve výchozím stavu jsou praxi přiřazené všechny pozice definované u organizace, jako platná musí být označena přinejmenším jedna. Pokud má pozice definovány termíny, jsou k praxi automaticky přiřazeny ty z nich, které spadají do příslušného časového období.

  Přiřazení pozic praxím

  Obrázek 428. Přiřazení pozic praxím. 

  Pokud má pozice u organizace definované termíny, opět musí být u praxe přiřazen aspoň jeden (záložka Praxe/Termíny/Pozice/Termíny). Pro termíny přiřazené u praxe platí vše analogicky jako pro pozice.

 • Přihlášení studentů na praxi.  Studenti si vybírají pozice a termíny, jestliže je u praxe nastaveno, že 'Student si volí jednu pozici' nebo 'Student se hlásí na více pozic'. V prvním případě si student při přihlašování na praxi rovnou vybírá jednu pozici v jedné organizaci. Může se hlásit na více termínů.

  Výběr jedné pozice studentem

  Obrázek 429. Výběr jedné pozice studentem. 

  Ve druhém případě si student volí více pozic a termínů napříč různými organizacemi.

  Volba termínů napříč pozicemi a organizacemi

  Obrázek 430. Volba termínů napříč pozicemi a organizacemi. 

  Teprve po výběru pozice a uložení údajů si student případně volí termín praxe. Pokud nemá žádný zvolený, je zobrazena varovná hláška.

 • Kontrola obsazenosti pozic a termínů.  Pozice v organizaci má definovanou kapacitu. Pozice přiřazené ke konkrétním praxím mohou mít kapacitu stejnou nebo menší. Celkový počet účastníků na pozici přes všechny praxe nesmí přesáhnout kapacitu uvedenou u pozice u organizace. Kontrola se provádí při přihlašování účastníků na praxe. Na příkladu je ukázáno, že na Pozici 1 u Praxe 1 už nemohou dále přihlašovat žádní účastníci, protože celková kapacita pro Pozici 1 už byla naplněna.

  Studenti na pozicích (příklad)

  Obrázek 431. Studenti na pozicích (příklad) . 

  Pokud má pozice přiřazeny termíny, kapacita uvedená u pozice ztrácí platnost a je zohledňována pouze kapacita uvedená u jednotlivých termínů. Následující příklad ukazuje, že na Termín 2 u Pozice 1 a Praxe 1 už se nedá dále přihlašovat, protože celková kapacita Termínu 2 byla naplněna.

  Studenti na termínech (příklad)

  Obrázek 432. Studenti na termínech (příklad) . 

  Pokud kapacita není uvedena, znamená to, že není omezena.

 • Správa studentů na pozicích.  Seznam účastníků na pozicích je možné zobrazit na následujících dvou záložkách:

  • Organizace/Pozice/Účastníci

  • Praxe/Termíny/Pozice/Účastníci

  Seznam studentů na pozicích

  Obrázek 433. Seznam studentů na pozicích. 

  Teprve po výběru pozice a uložení údajů si student případně volí termín praxe. Pokud nemá žádný zvolený, je zobrazena varovná hláška.

 • Hodnocení studentů na pozicích.  Účastníky praxí na pozicích může buď klasicky hodnotit vyučující předmětu praxe, nebo specializovaný hodnotitel pozice. Vyučujího lze hodnotitelem pozice jmenovat na záložce Organizace/Pozice/Hodnotitelé.

  Definice hodnotitelů pozic

  Obrázek 434. Definice hodnotitelů pozic. 

  Obrazovka hodnotitele pozic

  Obrázek 435. Obrazovka hodnotitele pozic.