Simulace přesunu výuky — Nastavení stěhování

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Nastavení dat pro simulaci

Na následujícím obrázku je zobrazena záložka pro nastavování dat simulace stěhování. Slouží k nastavení fáze stěhování u připravených rozvrhových akcí. Dále umožňuje nastavit parametry, podle kterých se bude simulace přesunu výuky řídit.

Záložka pro nastavení stěhování

Obrázek 541. Záložka pro nastavení stěhování. 

Nastavování fáze stěhování rozvrhových akcí

Pro aktuálně zvolenou fázi je nutné nastavit, které rozvhové akce se v ní budou přesouvat. Tímto způsobem dochází k určení, která část rozvrhových akcí se bude přesouvat do místností se stejnou fází stěhování. Díky tomu dochází k částečnému řízení přesunu výuky.

Na následujícím obrázku je zobrazen aktuální stav nastavení fází přesunu rozvrhových akcí. Obsahuje počet všech rozvhových akcí, které se budou přesouvat. Dále informuje o tom, kolik rozvhových akcí je naplánováno na aktuálně zvolenou fázi stěhování a kolik rozvrhových akcí ještě fázi naplánovanou nemá.

Informace o nastavených fázích u rozvrhových akcí

Obrázek 542. Informace o nastavených fázích u rozvrhových akcí. 

Výběr rozvrhových akcí je možné provádět přes jejich vlastnosti. Na následujícím obrázku je zobrazen filtrovací formulář, který podle zvolených parametrů vybírá rozvrhové akce pro aktuálně nastavenou fázi stěhování. V první části je nutné zaškrtnout kategorii, podle které chce rozvhové akce filtrovat. Po zaškrtnutí kategorie se zobrazí možnost vybrat parametery této kategorie.

Formulář pro výběr rozvrhových akcí

Obrázek 543. Formulář pro výběr rozvrhových akcí. 

Jednotlivé kategorie určují:

  • Místnosti.  Umožňují vybrat všechny rozvrhové akce konkrétních místností, ze kterých se výuka přesová.

  • Typ učebny.  Umožňuje vybrat všechny rozvhové akce, které se nacházejí ve zvolených místnostech s daným typem učebny.

  • Kapacita.  Umožňuje vybrat rozvhové akce z místností ze zvoleného intervalu kapacit.

  • Pracoviště výuky.  Umožňuje vybrat rozvhové akce, na kterých je vyučován předmět zvoleného pracoviště.

  • Podíl studentů fakulty.  Umožňuje vybrat rozvhové akce, kterých se alespoň z určeného procenta účastní studenti vybrané fakulty.

  • Bez nastavené fáze.  Umožňuje vybrat všechny zbylé rozvrhové akce, které nemají nastavenou fázi stěhování.

Pokud zvolené parametry vyberou rozvhovou akci, která již fázi nastavenou má, řídí se následujícím způsobem. Pokud je nastavena fáze dřívější, novou fázi nenastavují a rozvrhové akci zůstává původní fáze stěhování. Pokud je nastavena fáze pozdější, je rozvhové akci nastavena nová fáze stěhování.

Nastavování parametrů simulace

Průběh simulace stěhování je možné ovlivnit nastavením parametrů, které jsou zobrazené na následujícím obrázku. Tyto parametry jsou nastavovány pro každou fázi zvlášť. Pokud dojde ke změně nastavované fáze, zobrazí hodnoty, které pro ně byly v této fázi nastaveny.

Nastavení parametrů simulace

Obrázek 544. Nastavení parametrů simulace. 

  • Zachovat den výuky.  Nedovoluje při simulaci stěhování rozvhových akcí změnit den v týdnu, na který byly původně narozvrhovány.

  • Zachovat čas výuky.  Nedovoluje při simulaci stěhování rozvhových akcí změnit čas výuky, na který byly původně narovrhovány.

Spuštění simulace stěhování

Simulaci stěhování je možné spustit po nastavení fáze stěhování všem vybraným rozvrhovým akcím. Pokud jsou tyto podmínky splněny, zobrazí se odkaz pro spuštění simulace, který je zobrazen na následujícím obrázku. Poté aplikace přejde na další záložku, kde infomuje o průběhu simulace.

Spuštění simulace přesunu výuky

Obrázek 545. Spuštění simulace přesunu výuky.