Správa praxí — Šablony hromadné korespondence

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Praxe obsahují podporu pro vlastní šablony MS Word ve formátu .docx určené pro zpracování v rámci Wordovské hromadné korespondence. Šablony jsou dvou typů, podle určení:

 • Šablona Organizace / Místa praxe
 • Šablona Účastníka praxe

Šablony musí obsahovat konkrétní slučovací pole (merge field, každý typ šablony jinou sadu — popsané níže), musí se do aplikace vložit a následně je využit zmíněný externí modul pro vyvolání oné šablony nad daty konkrétní praxe nebo organizace. Vložení souboru .docx provádí správce praxí v katalogu organizací nebo v detailu praxe. Pro použití generování šablon je potřeba mít zakoupen modul externí hromadné korespondence a elektronického podepisování od firmy Marbes Consulting a má jej korektně nakonfigurován (viz dokumentace pro administrátory IS/STAG).

Prostřednictvím šablon HK lze například generovat smlouvy s organizacemi nebo s jednotlivými účastníky, formuláře pro výkazy a další dokumenty.

Ukládání šablon

Šablony ukládá správce praxe v katalogu organizací, na záložce Dokumenty, nebo v detailu praxe, na záložce Dokumenty. Lze vložit více šablon, účastníkům praxí se pak nabízí především šablony u praxe. Pokud u zapsané praxe není žádná šablona vložena, pak se nabídne dokument podle šablony u místa, na kterém účastník praxi vykonává. Lze tak vložit jednu obecnou šablonu k organizaci a na vybraných praxích ji překrýt nějakou konkrétnější.

Přehled šablon v katalogu organizací

Obrázek 470. Přehled šablon v katalogu organizací. 

K místu i praxi lze nahrát cvíce šablon. Studentům se ale nabízí jen jeden dokument od každého typu: jeden dokument podle šablony organizace a jeden dokument podle šablony účastníka praxe organizace. V případě, že je u praxe nebo místa nahráno více šablon, mají studenti k dispozici jen jednu, nejnovější (poslední vloženou).

Vložení nové šablony

Obrázek 471. Vložení nové šablony. 

Šablona Organizace / Místa praxe

Šablona je určena pro vytváření dokumentů, které se týkají místa praxe / organizace. Smlouvy, výkazy a podobně. V šabloně lze použít tato pole:

 • MISTO_NAZEV. Název organizace

 • MISTO_ADRESA. Adresa

 • MISTO_ICO. IČO

 • MISTO_HLAVICKA_1. Doplňující řádek šablony (hlavička) 1

 • MISTO_HLAVICKA_2. Doplňující řádek šablony (hlavička) 2

 • MISTO_HLAVICKA_3. Doplňující řádek šablony (hlavička) 3

 • MISTO_URL. URL

 • MISTO_KONTAKTNI_OSOBA. Kontaktní osoba

 • MISTO_KONTAKTNI_TELEFON. Kontaktní telefon

 • MISTO_KONTAKTNI_EMAIL. Kontaktní e-mail

 • MISTO_PODEPSANO_KDE. Podepsáno kde

 • MISTO_PODEPSANO_KDY. Podepsáno kdy

 • MISTO_PODEPSAL_KDO. Podepsal kdo

 • MISTO_POZNAMKA_INTERNI. Poznámka interní

 • MISTO_POZNAMKA_VEREJNA. Poznámka veřejná

 • MISTO_JEDNATEL_INSTITUCE. Jednatel instituce

 • MISTO_JEDNATEL_INST_KONTAKT. Kontakt na jednatele instituce

 • MISTO_KOORDINATOR_PRAXE. Koordinátor praxe

 • MISTO_KOORD_PRAXE_KONTAKT. Kontakt na koordinátora

 • MISTO_VEDOUCI_PRAXE. Vedoucí odborné praxe

 • MISTO_VEDOUCI_PRAXE_KONTAKT. Kontakt na vedoucího praxe

 • MISTO_NAZEV_PRACOVISTE. Název pracoviště

Formulář založení nové organizace a jak se používají položky šablony místa

Obrázek 472. Formulář založení nové organizace a jak se používají položky šablony místa. 

Šablona Účastníka praxe

Šablona je určena pro vytváření dokumentů, které se týkají místa praxe / organizace. Smlouvy, výkazy a podobně. V šabloně lze použít tato pole:

Údaje studenta / osoby
 • STUDENT_TITUL_PRED. Tituly studenta před jménem

 • STUDENT_JMENO. Jméno studenta

 • STUDENT_PRIJMENI. Příjmení studenta

 • STUDENT_TITUL_ZA. Tituly studenta za jménem

 • STUDENT_OS_CISLO. Studijní číslo studenta

 • STUDENT_BYDLISTE_ADRESA. Adresa trvalého bydliště

 • STUDENT_PRECHOD_BYDLISTE_ADR. Adresa přechodného bydliště

 • STUDENT_DATUM_NAROZENI. Datum narození studenta

 • STUDENT_ROK_NAROZENI. Rok narození studenta

 • STUDENT_TELEFON. Telefon studenta

 • STUDENT_EMAIL. E-mail studenta (podle parametru STUDENTI_EMAIL)

 • STUDENT_POZNAMKA. Poznámka studenta

 • STUDENT_CISLO_JEDNACI. Číslo jednací studenta / studia

 • STUDENT_CISLO_SPISU. Číslo spisu - šanonu

Údaje praxe / účastníka praxe
 • PRAXE_NAZEV. Název praxe

 • PRAXE_SPRAVCE_JMENO. Správce praxe

 • PRAXE_SPRAVCE_TELEFON. Telefon správce praxe

 • PRAXE_SPRAVCE_EMAIL. E-mail správce praxe

 • UCASTNIK_PRAXE_OD . Trvání odborné praxe studenta od

 • UCASTNIK_PRAXE_DO. Trvání odborné praxe studenta do

 • UCASTNIK_PREDMET. Předmět, v jehož rámci je praxe vykonávána

 • UCASTNIK_AK_ROK. Akademický rok praxe / předmětu

 • UCASTNIK_SEMESTR. Semestr praxe / předmětu

 • POZNAMKA_UCASTNIKA. Poznámka zadávaná účastníkem praxe

 • UVADEJICI_UCITEL. Uvádějící učitel

 • SMLOUVA_ZAVAZKY_STUDENTA . Další závazky studenta

 • PRAXE_POZNAMKA_INTERNI. Poznámka k praxi interní

 • PRAXE_POZNAMKA_VEREJNA. Poznámka k praxi veřejná

Údaje místa, kde je praxe vykonávána
 • MISTO_NAZEV. Název organizace

 • MISTO_ADRESA. Adresa

 • MISTO_ICO. IČO

 • MISTO_HLAVICKA_1. Doplňující řádek smlouvy (hlavička) 1

 • MISTO_HLAVICKA_2. Doplňující řádek smlouvy (hlavička) 2

 • MISTO_HLAVICKA_3. Doplňující řádek smlouvy (hlavička) 3

 • MISTO_URL. URL

 • MISTO_KONTAKTNI_OSOBA. Kontaktní osoba

 • MISTO_KONTAKTNI_TELEFON. Kontaktní telefon

 • MISTO_KONTAKTNI_EMAIL. Kontaktní e-mail

 • MISTO_PODEPSANO_KDE. Podepsáno kde

 • MISTO_PODEPSANO_KDY. Podepsáno kdy

 • MISTO_PODEPSAL_KDO. Podepsal kdo

 • MISTO_POZNAMKA_INTERNI. Poznámka k organizaci interní

 • MISTO_POZNAMKA_VEREJNA. Poznámka k organizaci veřejná

 • MISTO_JEDNATEL_INSTITUCE. Jednatel instituce

 • MISTO_JEDNATEL_INST_KONTAKT. Kontakt na jednatele instituce

 • MISTO_KOORDINATOR_PRAXE. Koordinátor praxe

 • MISTO_KOORD_PRAXE_KONTAKT. Kontakt na koordinátora

 • MISTO_VEDOUCI_PRAXE. Vedoucí odborné praxe

 • MISTO_VEDOUCI_PRAXE_KONTAKT. Kontakt na vedoucího praxe

 • MISTO_NAZEV_PRACOVISTE. Název pracoviště

Pohled studenta

Student má k dispozici nejnovější a nejkonkrétnější vloženou šablonu.

Pohled studenta — detail praxe a nabídka dokumentů podle šablony

Obrázek 473. Pohled studenta — detail praxe a nabídka dokumentů podle šablony. 

Pohled studenta — vygenerovaný dokument

Obrázek 474. Pohled studenta — vygenerovaný dokument.