Grafické přehledy — Uložení výstupu

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Všechny výstupy lze ukládat pro pozdější použití. Ukládá se definice výstupu — typ výstupu (osa Y), struktura (osa X), porovnání a všechny podmínky. Výstup tedy může pro další spuštění vracet jiné počty (např. se v mezičase změní počet studentů).

Běžní uživatelé mohou výstupy ukládat jen sami pro sebe. Správci systému a uživatelé s rolí prorektor pak mohou definovat výstupy i pro další uživatele, resp. pro uživatelské role.

Běžní uživatelé mají možnost vytvářet ukládat své vlastní výstupy

Obrázek 410. Běžní uživatelé mají možnost vytvářet ukládat své vlastní výstupy. 

V Grafických přehledech lze připravit výstupy, které jsou pak jednoduše k dispozici v portletu Garant studijních programů, oborů a plánů. Tyto výstupy musí připravit správce nebo prorektor (protože jsou určeny pro ostatní uživatele). U těchto výstupů se musí zaškrtnout volby Použití výstupu pro: Garanta studijního programuTyp ukazatele: Ukazatele studijních programů, dále je nutné vybrat pro koho je výstup určený (všichni / vybraná role).

Správci a prorektoři mají možnost vytvářet výstupy pro ostatní

Obrázek 411. Správci a prorektoři mají možnost vytvářet výstupy pro ostatní. 

Odkazy pod kterými jsou dostupné grafy v portletu Garant studijních programů, oborů a plánů

Obrázek 412. Odkazy pod kterými jsou dostupné grafy v portletu Garant studijních programů, oborů a plánů