Grafický předzápis — Odzapsání RA / předmětu

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Zápis v grafickém předzápisu funguje dvoufázově: VYBRAT -> ZAPSAT. Odzápis ma tedy rovněž dva kroky: ODZAPSAT -> ODVYBRAT.

Odzápis předmětu je možné provést dvěma způsoby:

  1. Analogicky k zápisu .  Postupným zrušením zaškrtnutí u jednotlivých RA a uložením změn.

  2. Zkratkou .  Kliknutím na ikonu zrušení zápisu vpravo u každého předmětu v seznamu zapsaných. V tomto případě není nutno ukládat změny.

Tím se předmět přesune ze seznamu zapsaných do seznamu vybraných (jeho RA zůstávají zobrazeny v rozvrhu). Pro zrušení v seznamu vybraných (a zrušení zobrazení jeho RA z rozvrhu) je třeba kliknout na ikonu zrušení vybrání vpravo u každého předmětu v seznamu vybraných.

Seznamy vybraných a zapsaných předmětů — tlačítka pro odzápis

Obrázek 101. Seznamy vybraných a zapsaných předmětů — tlačítka pro odzápis. 

I pro RA zapsané zkratkou přes TAB-RA je odzápis dvoukrokový, předměty se vždy vrací do seznamu vybraných.