Hodnocení kvality — Práce s aplikací a příklady

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Úvodní stránka

Seznam dostupných dotazníků anket

Obrázek 145. Seznam dostupných dotazníků anket. 

Na úvodní stránce student vidí seznam dostupných dotazníků, ze kterých si může vybírat. Automaticky je vybrán první dostupný dotazník. Po výběru dotazníku je pro studenta vytvořena identita respondenta, pod kterou bude dále vystupovat v daném dotazníku. Pro vybraný dotazník se načte seznam objektů, které lze hodnotit. K vybranému dotazníku je také možno vyplnit globální a technickou připomínku k semestru.

Dotazník

Formulář dotazníku obsahuje skupinu dotazů s výběrem odpovědí.

Obrázek 146. Formulář dotazníku obsahuje skupinu dotazů s výběrem odpovědí. 

Kliknutím na ikonu nebo odkaz názvu dotazníku se pod ním zobrazí seznam tvrzení, na které je možno odpovědět výběrem hodnoty z předdefinované sady odpovědí. Dále student může vyplnit textovou připomínku k předmětu, na kterou může garant později reagovat. Anonymní připomínku vidí pouze vyučující, vedoucí katedry a děkan. Podepsanou připomínku vidí každý uživatel ve výsledcích ankety. Kliknutím na tlačítko Uložit se hodnocení předmětu uloží. Dokud respondent neuzavře dotazník, může se k hodnocení objektů vrátit.

Uzavření dotazníku

Dotazník uzavřete klinutím na odkaz Uzavřít dotazník. Po uzavření dotazníku se už nebudete moci vrátit k úpravě hodnocení objektů. Pokud tedy nebudete mít odpovězeno na nějaká tvrzení nebo vyplněné připomínky, už se k nim po uzavření nebudete moci vrátit. Neuzavřené dotazníky se automaticky uzavřou na konci ankety. Student v seznamu údaje respondenta vidí informace dotažené z IS/STAG. Červeně označené údaje se ukládají po uzavření dotazníku, ostatní se z aplikace vymažou a nelze tak dohledat, jak student odpověděl. Uložené údaje jsou použity při vytváření statistických výstupů.

Údaje respondenta

Student v seznamu údaje respondenta vidí informace získané z IS/STAG. Červeně označené údaje se ukládají po uzavření dotazníku, ostatní se z aplikace vymažou a nelze tak dohledat, jak student odpověděl. Uložené údaje jsou použity při vytváření statistických výstupů.

Tabulka údajů o respondentovi

Obrázek 147. Tabulka údajů o respondentovi.