Výjezdy studentů na krátkodobý pobyt — Záložka Nabídky výjezdů

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Záložka Nabídky výjezdů je určena uchazečům o výjezd a obsahuje seznam nabídek výjezdů ke kterým může uchazeč podat přihlášku.

V horní části záložky se nachází filtr pro vyhledávání v nabídkách výjezdů. Dále záložka obsahuje seznam nalezených nabídek výjezdů, které jsou pro uchazeče určeny. K nabídkám, které jsou otevřené pro podání přihlášky a nejsou doposud obsazené, může uchazeč podat přihlášku kliknutím na odkaz 'Podat přihlášku'.

V ppřípadě kliknutí na odkaz 'Podat přihlášku' je uchazeč přesměrován do záložky 'Mé přihlášky na výjezdy', kde dokončí podání přihlášky k dané nabídce výjezdu, tj. vyplní příslušný formulář pro podání přihlášky k nabídce výjezdu.

Pokud má již uchazeč k některé z vyhledaných nabídek podánu přihlášku, pak se v seznamu vyhledaných nabídek zobrazí v sloupci Přihlašování odkaz 'Detail mé přihlášky', skrze který se lze prokliknout do záložky 'Mé přihlášky na výjezdy' na detail podané přihlášky.

Kliknutím na pořadové číslo u vyhledané nabídky si lze zobrazit detail nabídky výjezdu. Záložka detail obsahuje základní údaje o nabídce výjezdu. V záložce 'Požadované informace' jsou uvedeny informace, které budou po uživateli v případě podání přihlášky požadovány. U každé z nich je i uvedeno, zda je požadováno jejich povinné odevzdání. V záložce 'Požadované dokumenty' jsou uvedeny typy dokumentů, které budou po uživateli v případě podání přihlášky požadovány. U každého typu je i uvedeno, zda je požadováno povinné odevzdání tohoto typu dokumentu.

Záložka Detail

Obrázek 139. Záložka Detail.