Témata vysokoškolských kvalifikačních prací — Registrace na témata VŠKP

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Základní informace

Fáze registrace na témata VŠKP

Obrázek 253. Fáze registrace na témata VŠKP. 

Schválená a zveřejněná témata jsou připravena pro registraci studentům. Aby se téma studentovi zobrazilo, nesmí obsahovat omezení, které by ho z registrace vyloučilo. Pokud bude u tématu uvedeno omezení na osobní číslo studenta, téma se ostatním studentům zobrazí k registraci, pouze pokud na tématu bude volné místo.

Provést registraci je možné pouze v době, která odpovídá intervalu zadanému v tématu. Student se může registrovat pouze na témata, na kterých ještě není plná jejich kapacita určená položkou Počet možných zájemců, která je popsána v části Vypisování témat - Formulář.

Registrovat se na téma můžou jen studenti. Žádná zastupující role to za ně nemůže udělat, jelikož nemá možnost zadat při registraci jejich osobní číslo. Rušit registraci můžou studenti i vedoucí tématu pod rolí vyučující a jejich zástupy. Téma však nesmí být studentovi přidělené. V tom případě již registraci rušit nelze. Pro zrušení registrace je nutné nejprve zrušit přidělení.

Pro registraci se pod formulářem nachází tlačítko. Pokud je student na téma již registrován a může registraci zrušit, zobrazí se mu tlačítko na její zrušení. V případě, že se nelze na téma registrovat, zobrazí se studentovi místo tlačítka informace, že registrace není možná. Pokud se student podílí na editaci tématu, téma mu je již přiděleno a registrace nebo její zrušení nejsou možné.

V případě, že student studuje více specializací / oborů v jednom studiu, je nutné, aby si před registrací zvolil, pro kterou z těchto specializací / oborů chce registraci vytvořit. Políčko s výběrem specializace / oboru je zobrazeno přímo ve formuláři tématu. U tlačítka pro registraci se navíc nachází upozornění, že si musí některou ze specializací / oborů zvolit. Pokud student studuje pouze jednu specializaci / obor, je mu tato specializace / obor zvolena automaticky, a proto se mu možnost výběru specializace / oboru nezobrazí. V případě studia maior/minor kombinace specializací / oborů je automaticky zvolena maior specializace / obor a výběr se studentovi také nenabízí.

Od okamžiku registrace může student k tématu přidávat poznámky. Tímto způsobem může komunikovat s vedoucím práce. Dále může u registrovaného tématu určovat prioritu, pokud mu ještě nebylo přiděleno. Tento stav je zobrazen na následujícím obrázku.

Seznam registrovaných témat

Obrázek 254. Seznam registrovaných témat. 

Student se může registrovat jen na takový počet témat, který je určen parametrem VSKP_MAX_POCET_REGISTRACI. Pokud tento parametr nastaven není, může se registrovat až na 10 témat zároveň v rámci jednoho akademického roku.

Pokud je nastaven parametr VSKP_MAX_POCET_REG_CELKOVE, je počet registrací omezen na celé studium.

Parametry nastavení

Následující shrnutí obsahuje všechny parametry, které ovlivňují chování aplikace ve fázi registrace na témata:

  • VSKP_MAX_POCET_REGISTRACI Parametr určuje, na kolik témat může být student v jednom okamžiku přihlášen. Hodnota parametru se určuje podle fakulty, na které student studuje.

    Úroveň: FAKULTA

  • VSKP_MAX_POCET_REG_CELKOVE Parametr určuje, zda má parametr VSKP_MAX_POCET_REGISTRACI omezovat počet témat, na která se může student přihlásit, v rámci celého studia. Hodnota parametru se určuje podle fakulty, na které student studuje.

    Úroveň: FAKULTA