Předzápis — Práce s aplikací

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Poznámka

Stav portletů na obrázcích neodpovídá reálné situaci, jedná se o ilustrační příklady.

Rozložení a ovládací prvky předzápisové aplikace

Aplikace je rozdělena do 4 základních bloků: V horní polovině obrazovky jsou 2 sloupce — vlevo formulář o třech záložkách (čtvrtá je odkazem na tuto nápovědu), který umožňuje základní výběr, hledání či omezení dostupných předmětů. Vpravo je výsledný seznam nalezených předmětů. Ve spodní polovině obrazovky je seznam již zapsaných předmětů a rozvrh předzapisovaného akademického roku.

Uprostřed stránky (v horizontální rovině) je umístěn posuvník, který lze myší táhnout nahoru a dolů a podle toho rozdělit obrazovku dle potřeby. Levý navigační sloupec lze skrýt nebo zobrazit kliknutím na vertikální oddělovač — rovněž z důvodu maximalizace pracovní plochy na obrazovce.

Schéma aplikace předzápisu a ovládací prvky.

Obrázek 92. Schéma aplikace předzápisu a ovládací prvky. 

Předzápis ve 4-5 jednoduchých krocích

  1. Volba identity v IS/STAG. Tento krok provedete pouze pokud studujete více studií současně.

  2. Zvolíte blok předmětů (nebo vyhledáte předmět či zvolíte certifikátový program). V pravé horní části obrazovky získáte seznam odpovídajících předmětů.

  3. Zvolte konkrétní předmět pro zobrazení rozvrhových akcí. Otevře se modální okno se seznamem rozvrhových akcí.

  4. Zvolte konkrétní rozvrhové akce zaškrtnutím. Zápis či odepsání proveďte kliknutím na tlačítko uložit změny.

  5. Provedené změny se projeví v zobrazeném rozvrhu. Opakováním kroku 1-4 si postupně zapíšete všechny potřebné předměty.

Provedení předzápisu v několika jednoduchých krocích.

Obrázek 93. Provedení předzápisu v několika jednoduchých krocích. 

Rozšiřující vysvětlení a legenda použitého značení

Na řadě míst v aplikaci jsou k dispozici odkazy a ikony bubliny, na které lze najet myší či kliknout a zobrazí se další doplňující informace — legenda, seznam studentů na předmětu, popis kreditového plnění apod.

Doplňující vysvětlivky k aplikaci předzápisu.

Obrázek 94. Doplňující vysvětlivky k aplikaci předzápisu. 

Legenda značení.

Obrázek 95. Legenda značení. 

Videonávod: Zápis předmětů Verze a vzhled prezentované aplikace se může lišit od aktuální verze aplikace na vaší škole. Videonávod je uveřejněn se souhlasem autora.