E-learningové systémy — Skupiny/kurzy

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Záložka Skupiny/kurzy obsahuje část aplikace, která slouží k zobrazení vytvořených skupin a kurzů v externích e-learningových systémech. Zároveň umožňuje tyto skupiny a kurzy odstraňovat.

Práce s aplikací

Uživatel s rolí vyučující může vyhledávat pouze podle akademického roku. Aplikace mu následně zobrazí seznam všech skupin a kurzů, kterých se účastní. Ostatní uživatelé mohou vyhledávat podle dalších parametrů.

K jednomu kurzu se může vázat více předmětů nebo rozvrhových akcí. Seznam předmětů se zobrazí po rozkliknutí kurzu. Na této záložce lze přidat nový předmět nebo rozvrhovou akci ke stávajícímu kurzu, případně tyto vazby smazat. Přidávat předměty napříč pracovišti mohou pouze administrátoři a vedoucí katedry. K dispozici je možnost zaškrtnout automatické udržování skupiny studentů podle platných zkouškových termínů nebo rozvrhových akcí.

Seznam skupin a kurzů je rozdělen do částí podle systému, ve kterém je vytvořen. Obsahuje proklik na vytvořenou skupinu či kurz.

Možnost odstranění je dostupná pro všechny typy skupin a kurzů kromě těch, které byly vytvořeny v systému Moodle. Odstranění je trvalé a nelze jej vzít zpět.

Seznam vytvořených skupin a kurzů

Obrázek 420. Seznam vytvořených skupin a kurzů.