B dotazníky — Prohlížení/editace anket

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Tabulka s vypsanými anketami

V záložce Prohlížení/editace anket lze prohlížet všechny ankety, které daný vyučující kdy vypsal. Dále lze editovat nebo mazat ty ankety, které ještě nezačaly nebo o jejich začátku nebyli studenti zatím předem informováni (případným automaticky odeslaným emailem). Dále lze u všech anket prohlížet jejich detaily.

Prohlížení vypsaných anket.

Obrázek 291. Prohlížení vypsaných anket. 

Editace vybrané ankety

Pomocí formuláře pro editaci ankety lze změnit údaje od kdy do kdy bude anketa probíhat. Dále lze změnit emailovou zprávu, která bude zaslána studentům na předmětu, pro který je vypisována anketa. Je zde možné změnit i počet dní před začátkem ankety, kdy se má tato emailová zpráva studentům odeslat. V případě, že není vyplněn žádný text emailu, pak se žádný email studentům neodesílá. Změny těchto parametrů ankety jsou pak uloženy kliknutím na tlačítko Uložit nastavení.

Při editaci ankety je dále možné si zobrazit seznam studentů (a jejich emailových adres), kterým bude zaslán případný email. Je zde možné si zobrazit i seznam povinných tvrzení ankety.

Poslední možností při editaci ankety je možnost přidat nebo ubrat volitelné (vlastní) tvrzení. Počet přidaných volitelných tvrzení je omezen na maximálně 5. Volitelné tvrzení a k němu případně i vlastní sadu odpovědí si lze vytvořit v záložce Správa tvrzení, resp. v záložce Správa odpovědí.

Formulář pro editaci ankety pro hodnocení kvality výuky.

Obrázek 292. Formulář pro editaci ankety pro hodnocení kvality výuky. 

Prohlížení vybrané ankety

Prohlížení vybrané ankety nabízí náhled na detaily ankety. Výpis obsahuje seznam povinných tvrzení a seznam volitelných vlastních tvrzení.

Prohlížení vybrané ankety.

Obrázek 293. Prohlížení vybrané ankety.