Moje údaje — Úprava osobních údajů studenta

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Tento portlet slouží studentovi k úpravě jeho osobních údajů — jeho kontaktní adresy (adresy pro doručování), případně telefonního a emailového kontaktu. Dále pak k úpravě jeho bankovního spojení.

Každá univerzita má vlastní požadavky, jaké údaje po studentech požaduje a jaké nikoliv. Některé položky mohou proto být nevýrazné či zcela neviditelné — pokud jejich zadání univerzita nevyžaduje.

Ilustrační obrázek — zobrazení evidovaných osobních údajů.

Obrázek 48. Ilustrační obrázek — zobrazení evidovaných osobních údajů. 

Ilustrační obrázek — záložka nastavení doručovací adresy

Obrázek 49. Ilustrační obrázek — záložka nastavení doručovací adresy. 

Pro zadání obce, části obce a pošty ve vaší adrese pro doručování využijte pomoc tzv. našeptávače — zadejte jen část názvu (například Plz pro vyhledání Plzně) a počkejte, během okamžiku se objeví pod políčkem návrh měst začínajících na písmena Plz.

Ilustrační obrázek — záložka nastavení účtu.

Obrázek 50. Ilustrační obrázek — záložka nastavení účtu. 

Pozor — bez uvedení účtu není možné žádat o přiznání stipendia! Veškeré evidované osobní údaje budou patřičně chráněny a nebudou poskytnuty žádné třetí straně.