Moje údaje — Úprava osobních údajů studenta

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Tento portlet slouží studentovi k úpravě jeho osobních údajů — jeho kontaktní adresy (adresy pro doručování), případně telefonního a emailového kontaktu. Dále pak k úpravě jeho bankovního spojení.

Každá univerzita má vlastní požadavky, jaké údaje po studentech požaduje a jaké nikoliv. Některé položky mohou proto být nevýrazné či zcela neviditelné — pokud jejich zadání univerzita nevyžaduje. To se týká i možnosti zadávat doručovací adresu či číslo účtu — některé školy toto studentům neumožňují.

Ilustrační obrázek — zobrazení evidovaných osobních údajů.

Obrázek 77. Ilustrační obrázek — zobrazení evidovaných osobních údajů. 

Ilustrační obrázek — záložka nastavení doručovací adresy

Obrázek 78. Ilustrační obrázek — záložka nastavení doručovací adresy. 

Pro zadání obce, části obce a pošty ve vaší adrese pro doručování využijte pomoc tzv. našeptávače — zadejte jen část názvu (například Plz pro vyhledání Plzně) a počkejte, během okamžiku se objeví pod políčkem návrh měst začínajících na písmena Plz.

Ilustrační obrázek — záložka nastavení dalších osobních údajů

Obrázek 79. Ilustrační obrázek — záložka nastavení dalších osobních údajů. 

V elektronické přihlášce ke studiu nesmí školy požadovat několik osobních údajů, které jsou ale následně potřeba během studia: Titul před a za jménem, rodné příjmení, rodinný stav, u cizinců kvalifikátor občanství, místo narození. V tom případě pak může tyto údaje doplnit student poté, co je přijat ke studiu na této záložce. V tomto případě se Vám (administrátorům IS/STAG) může hodit zapnout si ve svém systému oznámení, které bude studenty upomínat, aby si údaje doplnili. IS/STAG se snaží tyto údaje získat také již od přijatých uchazečů, o kterých víme, že byli na nějaké studium přijati (v aplikaci informace o přijímacím řízení).

Ilustrační obrázek — záložka nastavení účtu.

Obrázek 80. Ilustrační obrázek — záložka nastavení účtu. 

Pozor — bez uvedení účtu není možné žádat o přiznání stipendia! Veškeré evidované osobní údaje budou patřičně chráněny a nebudou poskytnuty žádné třetí straně.

Ilustrační obrázek — záložka nastavení tzv. EURO účtu.

Obrázek 81. Ilustrační obrázek — záložka nastavení tzv. EURO účtu. 

Na základě nastavení parametrů systému může být studentovi umožněno zadávat tzv. "EURO" účet, tj. účet typicky v zahraničních bankách. Pro administrátory systému: Záleží na nastavení parametru UMOZNIT_ZADAVAT_EURO_UCET. Dále pak je možno parametrem PLATBY_CIS_BANK_EURO určit, zda bude moci vybrat student pouze z číselníku podporovaných bank a nebo zda-li bude moci sám zadat libovolnou banku, SWIFT kód, stát banky či IBAN.