Stavové diagramy — Práce s aplikací

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Práce s aplikací

Po výběru typu žádosti se zobrazí odpovídající stavový diagram. Stavy jsou rozmístěny na základě souřadnic uvedených v databázi. Po najetí myší na stav se zobrazí název stavu.

Stavové diagramy

Obrázek 476. Stavové diagramy. 

Po najetí myší na hranu se zobrazí název hrany a čísla stavů, kterí hrana spojuje.

Zobrazení popisku hrany

Obrázek 477. Zobrazení popisku hrany. 

Kliknutím na stav se vybraný stav zvýrazní a zobrazí se jen ty hrany, které do stavu vedou nebo z něj vychází. Kliknutím do prázdné plochy se opět zobrazí všechny hrany původního grafu.

Výběr stavu

Obrázek 478. Výběr stavu. 

Některé přechody a tím pádem i stavy mohou být na dané univerzitě nastaveny jako nepoužívané. Nepoužívané přechody mají šedou barvu, stavy, do/ze kterých nevede žádná používaná hrana jsou pak méně výrazné. Pomocí zašrtávátka umístěného vedle vyhledávacího formuláře lze zneviditelnit všechny nepoužívané hrany.

Skrytí nepoužívaných hran

Obrázek 479. Skrytí nepoužívaných hran. 

Kliknutím na stav a tahem lze pro lepší zobrazení měnit pozici stavů. Administrátor může nové souřadnice uložit do databáze kliknutím na tlačítko Uložit.

Úprava souřadnic

Obrázek 480. Úprava souřadnic.