Funkcionality — Vizualizace funkcionalit

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Filtr

Po zadání parametrů vyhledávání filtr najde a vizualizuje funkcionality, které tyto parametry splňují. Filtr umožňuje specifikovat mnoho různých parameterů vyhledávání. Dále dovoluje vybrat způsob, podle kterého se mají vyhledané funkcionality seřadit.

Vzhled vizualizační části aplikace

Obrázek 527. Vzhled vizualizační části aplikace. 

Vizualizace funkcionalit

Vizualizační část zobrazuje uživateli informace o vyhledaných funkcionalitách. Hlavní informace jsou vypsány přímo, zbytek informací se nachází v informačních bublinách. Některé informace jsou pro větší přehlednost barevně odlišeny, jiné jsou předávány pouze pomocí své barvy. Význam barev je vysvětlen v legendě zobrazené pod výsledky vyhledávání.

V prvním sloupečku se nachází informace o tom, zda se funkcionalita týká aktuálního akademického roku, nebo jestli je to příprava pro akademický rok budoucí.

Další sloupec obsahuje název funkcionality. Po najetí na tento název se zobrazí informační bublina, která obsahuje seznam oblastí, ve kterých se funkcionalita nachází, klíčová slova a popis této funkcionality. Oblasti jsou také zobrazeny v následujícím sloupečku, kde jsou od sebe barevně odlišeny.

Základní informace

Obrázek 528. Základní informace. 

Objekt obsahuje informaci, ve kterém formuláři nebo portletu se funkcionalita vykonává. Barevné označení specifikuje roli, která tuto funkcionalitu vykonává. Po najetí myší na danou informaci se zobrazí informační bublina obsahující název role, která funkcionalitu vykonává, dobu vykonávání, popis výkonu a URL, která odkazuje na nápovědu k formuláři nebo portletu, ve kterém se funkcionalita vykonává.

Vzhled informační bubliny

Obrázek 529. Vzhled informační bubliny. 

Časové osy zobrazují období, ve kterém se funkcionalita vykonává. Po najetí na osu se zobrazí informační bublina s dobou vykonávání a také informace o podmíněnosti funkcionalit, pokud existuje. Po kliknutí na osu se barevně označí podmíněné a podmiňující funkcionality.

Zobrazení podmíněnosti funkcionalit

Obrázek 530. Zobrazení podmíněnosti funkcionalit.