Aplikace pro správu semestrálních prací, jejich odevzdávání a hodnocení — Práce s aplikací

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Z pohledu vyučujícího má aplikace tři hlavní záložky — Okruhy a témata, Studenti a hodnoceníOdevzdané práce. Tyto záložky sdílejí společné záhlaví, ve kterém je možno omezit aktuální zobrazení na určitý rok, semestr, předmět či studijní skupinu:

Hlavní záložky aplikace

Obrázek 206. Hlavní záložky aplikace. 

Záložka Odevzdané práce slouží k prohlížení prací, které studenti odevzdali. Na záložce Studenti a hodnocení lze prohlížet seznamy studentů v jednotlivých studijních skupinách, okruzích a tématech. Veškeré souhrnné informace i všechny ostatní funkce a informace jsou soustředěny do hlavní záložky Okruhy a témata.

Důležitou novinkou je sledování a zobrazení stavu, v jakém se vyučující na různých místech nachází. Aplikace tak ukazuje vyučujícími u každé studijní skupiny, okruhu i tématu to, co zrovna má (či nemá) udělat. V případě, že někde čeká vyučující na aktivitu studentů (například čeká na odevzdání prací), je tento stav popsán a zobrazen pomocí různých ikon. Zároveň je po najetí myší zobrazena nápověda, která příslušnou informaci dále vysvětluje:

Ve výchozím případě zobrazuje aplikace uživateli jen to, kde má něco na práci (tato volba je zvolena v záhlaví aplikace) — uživatel pak není rušen tím, co nyní nemusí dělat a vidí pouze skupiny/okruhy/témata, ve kterých se čeká na jeho aktivitu. Pokud tedy uživatel na ukázkovém příkladu zaškrtne volbu Zobrazit jen kde mám práci, uvidí jen okruh a téma, kde je jedna odevzdaná práce, která čeká na opravu:

Na této záložce je soustředěna většina funkcí, které vyučující pro svoji práci potřebují (kromě podpory pro hodnocení, ta je pak k dispozici na ostatních záložkách). Mohou

  • … prohlížet studijní skupiny, vytvářet a upravovat v nich okruhy a témata semestrálních prací.

  • … kopírovat okruhy a témata z jiných studijních skupin (například lze zkopírovat strukturu okruhů a témat z loňské varianty předmětu).

  • schvalovat či zamítat témata navržená studenty v okruzích, ve kterých jim vyučující tuto možnost nabízí.

  • … sledovat stav odevzdávání (vidět, kolik prací je odevzdáno atd.).