Aplikace pro správu semestrálních prací, jejich odevzdávání a hodnocení — Informování e-mailem

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Aplikace umožňuje vyučujícím přihlásit se k odběru automatických e-mailových zpráv týkajících se několika typů událostí, které pocházejí z této aplikace. Možnost zapnout si informování e-mailem je k dispozici ve formě zaškrtávátka přímo v záhlaví aplikace. E-mailová upozornění pak chodí na adresu, kterou má vyučující zadánu v IS/STAG u své identity. Upozornění se generují a odesílají 1x denně vždy v nočních hodinách a obsahují souhrn událostí, které se staly v předchozích 24 hodinách.

Vyučujícím aplikace zasílá následující typy informací:

  • Témata navržená studenty ke schválení. Pokud existují nějaká témata, která si navrhli studenti a vyučující je ještě neschválil, jsou uvedena v emailu.

  • Nové odevzdané práce. V závislosti na tom, jak má vyučující u daných okruhů a témat nastaven způsob opravování prací (tj. zdali opravuje průběžně či až po uplynutí nějakého termínu), dostává vyučující informaci v případě, že přibyly nějaké nově odevzdané práce (a případně kolik), které má nyní opravit.

    Varování

    Upozornění: Pokud máte tedy nastaveno, že se budete odevzdanými pracemi zabývat až po uplynutí termínu odevzdávání, emailem Vám v průběhu semestru nebude chodit upozornění, kdykoliv někdo něco odevzdá. Přijde Vám pak jedno upozornění až po uplynutí daného termínu se shrnutím toho, kolik prací bylo odevzdáno celkem.