Grafické přehledy — Vybrané výstupy a parametry

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Všechny názvy parametrů a výstupů jsou pokud možno samovysvětlující, případně obsahují krátký vysvětlující popisek. Několik z nich si však zaslouží větší prostor.

Ak. rok studia

Akademický rok studentova studia lze použít pouze v kombinaci s výstupem Počet studentů. Akademický rok se v tomto výstupu sestavě musí vždy vyskytovat. Jako parametr, kdy je výstupem počet studentů v daném akademickém roce, nebo musí být použit na ose X. Potom výstup obsahuje vývoj počtu studentů v různých ak. letech.

Aktuální stav studenta

Parametr, který vyjadřuje stav studenta k dnešnímu dni.

Pozor na jeho kombinaci s jiným akademickým rokem, něž je ten aktuální! Při této kombinaci je výstupem například počet studentů, kteří studovali v akademickém roce 2010 a jejich aktuální stav je studuje.

Ke dni

Parametr Ke dni plně nahrazuje Akademický rok a obsahuje v sobě i stav studenta. Tato podmínka vyhodnocuje stav studenta k libovolnému zadanému dni nezávisle na akademickém roce. Opět pozor na kombinaci s podmínkou Aktuální stav studenta; výstupem by byl počet studentů, kteří k zadanému dni měli vybraný stav (studuje, nestuduje, přerušil) a zároveň právě teď jsou ve stavu daném podmínkou Aktuální stav studenta.