Kontrola plagiátorství — Práce s aplikací

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

V této kapitole jsou popsány všechny funkce aplikace.

Základní údaje

Na záložce Základní údaje naleznete stejné informace o práci, jaké jsou k dispozici v aplikaci Prohlížení.

Plagiátorství

Na této záložce jsou zobrazeny všechny informace týkající se kontroly plagiátorství. Především tedy stav, ve kterém se práce z hlediska kontroly nachází a poté případné výsledky kontroly.

Plagiátorství

Obrázek 397. Plagiátorství. 

U každé kvalifikační práce je k dispozici příznakposouzení podobnosti, který může nabývat hodnotNeposouzen, Posouzen — je plagiát aPosouzen — není plagiát. Tento příznak mohou měnit pouze osoby definované parametrem IS/STAG (výběr těchto osob je možný ze stejné množiny, jako výběr osob, které mají k pracím přístup, viz přístup k aplikaci).

Samotná strojová kontrola v systému Theses.cz dokáže samozřejmě určit míru podobnosti s jinými dokumenty, nedokáže však kvalifikovaně říct, zda se jedná či nejedná o plagiát — to musí po prozkoumání protokolu o podobnostech říct odpovědný člověk (vedoucí práce). Proto je zde k dispozici tato položka, kterou samozřejmě jednotlivé školy/fakulty/katedry mohou či nemusí využívat.

V souvislosti s touto položkou může být k dispozici také odkaz na tisk Prohlášení vedoucího kvalifikační práce, které si může každá škola vytvořit podle svých představ. Více viz parametr IS/STAGTHESES_PROTOKOL_VEDOUCI_URL.

Každá odevzdaná kvalifikační práce se může skládat z jednoho či více souborů (lze totiž odevzdat i ZIP soubor obsahující více dokumentů — ty jsou pak kontrolovány všechny zvlášť, a tudíž může být více výsledků a nalezených shod pro více obsažených dokumentů). Pro každý z těchto souborů jsou zobrazeny informace:

  • Počet podobných dokumentů — a poté pro každý z těchto nalezených podobných dokumentů je zobrazena detailní tabulka s informacemi:

  • Informace o souboru — odkaz do systému, ze kterého pochází onen podobný soubor. Je možné, že tento soubor není veřejně přístupný. V tom případě vede odkaz na stránku, na které lze dohledat kontaktní údaje na správce externího systému, se kterým si pak je třeba dojednat případné poskytnutí dokumentu (typicky může být externím systémem archiv jiné vysoké školy).

  • Původ souboru — informace, odkud soubor pochází.

  • Název souboru — možnost prokliknout pro stažení souboru. Nemusí být veřejně dostupný a tudíž odkaz nemusí fungovat (záleží čistě na tom, z jaké instituce soubor pochází).

  • Autor — Jméno a příjmení autora.

  • Podobnost se zkoumaným souborem — Míra podobnosti vybrané kvalifikační práce s nalezeným podobným dokumentem udávaná v % velikosti textu kvalifikační práce. Pomocí odkazu je možno zobrazit podobnosti, což by na rozdíl od stažení vlastního podobného souboru mělo jít vždy. Bude stažen a uživateli nabídnut k otevření PDF protokol vygenerovaný systémem theses.cz, který obsahuje barevně zvýrazněné shodné či podobné části textu.

Ukázkový protokol s podobnostmi

Obrázek 398. Ukázkový protokol s podobnostmi. 

Oprávnění

Na této záložce je možno si prohlédnout, kteří uživatelé mají přístup k prohlížení výsledků kontrol plagiátů a kteří mají možnost nastavovat příznak posouzení podobnosti:

Oprávnění

Obrázek 399. Oprávnění.