Využití místností — Práce s aplikací

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Formulář aplikace

Na začátku práce s aplikací se zobrazí formulář ukazující parametry filtrování místností, pro které má aplikace vypočítat jejich využití. Uživatel ve formuláři vybere parametry místností, jejichž využití chce zobrazit a klikne na tlačítko Hledat.

Vzhled formuláře

Obrázek 480. Vzhled formuláře. 

Výsledky vyhledávání

Vyhledané místnosti se zobrazují ve třech záložkách. Jsou rozděleny podle budov, kde se místnosti nacházejí, podle konkrétních místností a podle vybraných dnů. Parametry, podle kterých byly místnosti vyhledané, se zobrazí v informačním okně pod formulářem nad záložkami s výsledky vyhledávání.

Výsledek vzhledávacího dotazu

Obrázek 481. Výsledek vzhledávacího dotazu. 

Procenta využití místností jsou vypočetena z rozvrhových akcí. Tyto rozvrhové akce se po kliknutí na dané procento zobrazí v dialogovém okně. Procento využití u rozvrhové akce reprezentuje procentní využití dané místnosti touto rozvrhovou akcí za vybraný semestr daného roku. Z těchto procent rozvrhových akcí lze provést kontrolní výpočet. Do výpočtu se ale musí zahrnout i volná místa, kdy nebyla daná místnost využívána a tudíž neměla v danou dobu žádnou rozvrhovou akci.

Dialogové okno s rozvrhovými akcemi

Obrázek 482. Dialogové okno s rozvrhovými akcemi. 

Záložka Využití budov

Záložka Využití budov zobrazuje informace o daných budovách rozdělených podle lokalit. Kliknutí na zkratku budovy nastaví tuto budovu jako parametr formuláře a provede nové vyhledání využití místností. Tato data zobrazí v záložce Využití místností. Adresa budovy obsahuje odkaz na mapu, kde se daná budova nachází. Průměry se počítají pro konkrétní budovu za vybrané vyučovací hodiny, dále za vybrané budovy v lokalitě a za všechny vybrané budovy po vyučovacích hodinách a celkem. Ikona obsahuje odkaz na graf využití místnotí. U průměru zobrazuje po dnech data k jednotlivým budovám, v posledním řádku zobrazuje graf pro danou vyučovací hodinu.

Využití místností podle budov

Obrázek 483. Využití místností podle budov. 

Dialogové okno s grafem

Obrázek 484. Dialogové okno s grafem. 

Záložka Využití místností

Záložka Využití místností zobrazuje informace podle jednotlivých místností. Místnosti jsou rozdělené podle lokalit a budov. Kliknutí na zkratku budovy nastaví tuto budovu jako parametr formuláře a provede nové vyhledávání využití místností jako u záložky Využití budov. Adresa budovy obsahuje taktéž odkaz na mapu, kde se daná místnost nachází. Kliknutí na číslo místnosti provede vyhledávací dotaz, který zobrazí data pro danou místnost v záložce Využití po dnech. Ikona obsahuje odkaz na rozvrh, který se po kliknutí zobrazí v dialogovém okně. Průměry se počítají za vybrané vyučovací hodiny v dané místnosti, dále pak za vybrané místnosti v budově, za vybrané místnosti v lokalitě a za všechny vybrané místnosti po vyučovacích hodinách a celkem. Ikona obsahuje odkaz na graf využití místnotí. U průměru zobrazuje po dnech data k jednotlivým místnostem, v posledním řádku zobrazuje graf pro danou vyučovací hodinu.

Využití místností podle jednotlivých místností

Obrázek 485. Využití místností podle jednotlivých místností. 

Dialogove okno s rozvrhem místnosti

Obrázek 486. Dialogove okno s rozvrhem místnosti. 

Záložka Využití po dnech

Záložka Využití po dnech zobrazuje vybrané místnosti po jednotlivých dnech, které jsou vybrané ve filtru. Kliknutí na den změní ve formuláři parametry Den odDen do na tento den a provede nový dotaz. Data se vrátí zobrazena v záložce Využití budov. Průměry se počítají za vybrané vyučovací hodiny daného dne a za všechny vybrané dny po vyučovacích hodinách a celkem. Ikona obsahuje odkaz na graf využití místnotí. U průměru zobrazuje data využití místností po budovách k jednotlivým dnům, v posledním řádku zobrazuje graf pro danou vyučovací hodinu.

Využití místností po jednotlivých dnech

Obrázek 487. Využití místností po jednotlivých dnech.