Vyjádření vedení univerzity a fakult — Práce s aplikací a příklady

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Vložení reakce na anketu

Provádí se na stránce Moje výuka > Vyjádření k anketě, kam mají přístup prorektorka pro studijní záležitosti, děkani fakult a vedoucí kateder. K dispozici je jednoduchý textový editor, který poskytuje základní formátování textu (tučné písmo, kurzíva), vytváření seznamů a tabulek. Přes schránku je možné vkládat texty z programu MS Word. Při vkládání z Wordu je vhodné použít tlačítko . Tato alternativa běžného tlačítka Vložit (popř. klávesové zkratky Ctrl+V) vede ve většině případů k lepší interpretaci formátování textu přenášeného právě z MS Wordu. Při kopírování textu totiž musí dojít k převodu wordovského zápisu formátování textu na zápis používaný na webu (HTML). Proto stoprocentně rovnocenný převod v některých případech není možný. Nejste-li s výsledkem spokojeni, máte dvě možnosti — opravit špatně převedená místa (v případě, že většina se povedla převést správně) nebo použít tlačítko popsané výše a naformátovat text znovu.

Celkový pohled na portlet

Obrázek 564. Celkový pohled na portlet.