Poplatky za studium — Práce s aplikací

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

V této kapitole jsou popsány všechny funkce aplikace.

Vyhledání studenta/studentů

Studenty lze vyhledávat pomocí mnoha filtrů.

V první řádce lze vyhledávat dle základních filtrů na studenta a jeho studium. Zde lze zadat např. osobní číslo studenta nebo jeho část, stejně pak případně příjmení studenta a jméno, dále lze zvolit stav studenta, formu studia a typ studia. Uživatelé s rolemi Spec. referentka, Prorektor a Administrátor pak mohou využívat i flitr na fakultu studenta.

V druhé řádce filtrů lze filtrovat studenty na základě vlastností předpisů. Lze zadat celý název předpisu nebo jeho část, zvolit druh předpisu, pracoviště předpisu, akademický rok předpisu atd.

Poslední skupinou filtrů jsou filtry na existenci předpisu platby pro studenta s určitými vlastnostmi. Tyto filtry jsou zde duplicitně a to jednou pro delší studium a jednou pro další studium.

Po kliknutí na tlačítko Hledat dojde k vyhledání studentů a zobrazení jejich seznamu.

Vyhledání studenta/studentů

Obrázek 413. Vyhledání studenta/studentů. 

Seznam nalezených studentů

Po kliknutí na tlačítko Hledat je zobrazen seznam nalezených studentů. Na každé řádce je vždy zobrazen jeden student spolu se základními informacemi o jeho studiu. Dále jsou u každého studenta zobrazeny informace o poplatku za delší studium a poplatku za další studium jako datum první platby, datum poslední periody, číslo poslední periody, počet vystavených předpisů plateb, předpis pro vyměření, předpis pro splatnost, počet dnů platby.

Podrobnější zobrazení informací o jednotlivých studiích studenta a jeho splátkách lze zobrazit kliknutím na osobní číslo studenta.

Seznam nalezených studentů

Obrázek 414. Seznam nalezených studentů. 

Detail studentova studií a splátek

Po kliknutí na osobní číslo studenta v seznamu nalezených studentů dojde k zobrazení čtyř záložek. První záložka obsahuje grafické znázornění následnosti studentova studií (s možností stažení PDF verze).

Následnost studií

Obrázek 415. Následnost studií. 

Druhá záložka obsahuje text s odůvodněním pro poslední periodu.

Odůvodnění poslední periody

Obrázek 416. Odůvodnění poslední periody. 

Třetí záložka obsahuje grafické znázornění předpisů plateb a splátek studenta v čase (s možností stažení PDF verze).

Předpisy plateb a splátek

Obrázek 417. Předpisy plateb a splátek. 

Poslední záložka obsahuje historii změn.

Historie změn

Obrázek 418. Historie změn.