Soubory studenta — Práce s aplikací

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Tato aplikace je určena studentům a umožňuje jim vkládat soubory typu "Obecný soubor studenta", "Čestné prohlášení" a "Výroční zpráva", pokud jsou tedy u těchto typů souborů nastavena práva pro studenty pro práci s těmito typy souborů.

Formulář pro práci s typem souboru "Výroční zpráva" a "Individuální studijní plán" se v aplikaci zobrazuje pouze studentům doktorského studia a to z důvodu, aby se zbytečně nezobrazoval a nepřekážel ostatním studentům.

Aplikace je určena pouze pro práci studentů se soubory. Stažení těchto souborů je možné skrze tlustého klienta STAGu

Po vložení souboru studentem je odeslána notifikace o této skutečnosti stud. referentce (neplatí pro typ souboru 'Výroční zpráva').

Portlet Soubory studenta

Obrázek 88. Portlet Soubory studenta.