Moje údaje — Prohlížení plateb studenta

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
Ilustrační obrázek portletu

Obrázek 74. Ilustrační obrázek portletu. 

Tento portlet slouží studentovi ke sledování jeho závazků a pohledávek vůči škole včetně stavu jejich splacení. Uvidí zde například platby za svá stipendia či pohledávky na zaplacení školného.

Zobrazují se jen pohledávky a závazky pro uvedené osobní číslo studenta. Nezobrazují se pohledávky a závazky pro jiná osobní čísla studenta (minulá studia, souběžná studia). V případě pohledávek studenta jsou zobrazeny pouze ty, které jsou v IS/STAG označeny jako již odeslány do ekonomického systému (tj. ty, které si například studijní referentka teprve připravuje, zobrazené nejsou) - toto pravidlo neplatí, pokud škola studentům umožňuje vzdát se práva na odvolání, pak jsou zobrazeny pohledávky i předtím, než jsou do ekonomického systému odeslány.

Barevná legenda — možné stavy plateb

Obrázek 75. Barevná legenda — možné stavy plateb. 

Na třech školách v ČR zapojených v projektu SALDO, konkrétně na Jihočeské Univerzitě, Pardubické Univerzitě a Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno, je v tomto portletu k dispozici ještě záložka — Nastavení forem úhrady:

Nastavení preferovaných forem úhrady

Obrázek 76. Nastavení preferovaných forem úhrady. 

Na tomto místě studenti mohou určit preferované formy úhrady pro každý druh pohledávky/závazku zvlášť. Tato informace se poté přenáší do finančního systému školy, který se podle ní řídí. Studenti nemusejí mít možnost měnit všechny druhy úhrady — každá škola může povolovat nastavit jen některé.

Vzdání se práva na odvolání

IS/STAG může být nakonfigurován tak, že umožní studentům vzdávat se práva na odvolání u jejich pohledávek (tj. např. u výplat stipendií). Student se může vzdát práva na odvolání u konkrétní platby v případě, že jsou splněny všechny následující podmínky:

  • Parametr IS/STAG STUD_POHL_VZDANI_PRAVA_ODVOL pro pracoviště, pod kterým je zadán předpis platby, je nastaven na hodnotu A

  • U předpisu platby je povoleno vzdání se práva na odvolání (formulář PZ0010)

  • Student se dosud práva na odvolání u této platby nevzdal

  • Příkaz k provedení platby ještě nebyl odeslán do ekonomického systému (položka PZ_DOKLADY_PLATBY.ODESLANO_DO_EIS nemá hodnotu 'A')

  • V případě, že je platba rozepsána do více "splátek", tj. bude například vydávána měsíčně či čtvrtletně, student se vzdává práva na odvolání pouze u první z těchto plateb.

  • Možnost vzdání se práva na odvolání lze o několik dní posunout parametrem VZDANI_PRAVA_ODVOL_ZA_DNI.

To, zda se student vzdal práva na odvolání, je uvedeno pak mimo jiné ve formuláři PZ0030, položka "Student odvolání".