Aplikace pro správu semestrálních prací, jejich odevzdávání a hodnocení — Informování e-mailem

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Aplikace umožňuje studentům přihlásit se k odběru automatických e-mailových zpráv týkajících se několika typů událostí, které pocházejí z této aplikace. Možnost zapnout si informování e-mailem je k dispozici ve formě zaškrtávátka přímo v záhlaví aplikace. E-mailová upozornění pak chodí na adresu, která se řídí pravidly dané školy (někde mají studenti možnost si e-mail nastavit ve svých údajích, někde je pevně daná korespondenční adresa studenta). Upozornění se generují a odesílají 1x denně vždy v nočních hodinách a obsahují souhrn událostí, které se staly v předchozích 24 hodinách.

Studentům aplikace zasílá následující typy informací:

  • Témata navržená studenty ke schválení. Pokud existují nějaká témata, která si student navrhl a vyučující mu již na jeho návrh zareagoval, jsou uvedena v e-mailu.

  • Hodnocení odevzdaných prácí.  Pokud vyučující ohodnotil nějaké studentem odevzdané práce, je seznam těchto prací a jejich hodnocení uveden v e-mailu.

  • Hodnocení studenta v okruhu.  Změní-li se i hodnocení studenta v celém okruhu (často souvisí s ohodnocením odevzdané práce), je o tom taktéž zaslána informace.

  • Hodnocení studenta ve studijní skupině.  Změní-li se i celkové hodnocení studenta ve studijní skupině (např. celkový počet bodů či informace o tom, zda student splnil či nesplnil podmínky pro absolvování studijní skupiny), je o tom zaslána informace.