Témata vysokoškolských kvalifikačních prací — Oznámení v tématech VŠKP

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Základní informace

Oznámení umožňují informovat uživatele o změnách, které se staly v souvislosti s konkrétním tématem vysokoškolské kvalifikační práce. Níže uvedené události informují předem určené uživatele (uživatelské role). Jsou vytvářena pouze pokud informují jiného uživatele, než je ten, který událost provedl.

Na základě nastavení mohou být oznámení zobrazovány pouze v portálu, nebo je může uživatel dostávat i emailem. Více informací o oznámeních a jejich nastavení se nachází na stránce Oznámení.

Nové téma

Oznámení slouží k informování o vytvoření nového tématu kvalifikační práce. O této události informuje vedoucího práce pouze, pokud téma vytvořil jiný uživatel, například student, který si uvedeného vyučujícího zvolil jako vedoucího práce. Více informací o tvorbě nových témat se nachází na stránce Vypisování témat.

Schvalování

Oznámení jsou vytvářena ve třech případech.

  • Téma bylo schváleno.  Pokud se téma dostalo do finálního stavu schvalování.

  • Téma bylo zamítnuto.  Pokud se téma dostalo do stavu schvalování, který znamená zamítnutí.

  • Téma bude schvalovat.  Pokud je další uživatel na řadě ve schvalovacím procesu.

O události finálního schválení informuje studenta, pokud téma vypsal nebo doplňoval, vedoucího práce, sekretářku katedry a studijní referentku. Sekretářce katedry a studijní referentce v oznámení dá vědět, že mohou téma studenta převést ve formuláři AN0030 do zadání kvalifikační práce.

O zamítnutí tématu informuje studenta, pokud téma vypsal nebo doplňoval a vedoucího práce.

O nutnosti téma schválit informuje další utivatelskou roli, která je na řadě ve schvalovacím procesu. Tyto role jsou určeny schvalovacím diagramem podle typu tématu. Více informací o schvalování se nachází na stránce Schvalování témat.

Poznámka

Pokud je k tématu přidaná poznámka, vytvoří se oznámení, které o ní informuje studenta nebo vedoucího práce, který je u tématu uveden a zároveň tuto poznámku nevytvořil.

Registrace

O registraci studenta na téma kvalifikační práce je informován vedoucí této práce. Více informací o registrování se nachází na stránce Registrace na témata.

Zrušení registrace

O zrušení registrace studenta na tématu je informován student nebo vedoucí práce v závislosti na tom, kdo tuto registraci zrušil.

Přidělení

O přidělení tématu studentovi je informován dotyčný student. Dále je vytvořeno oznámení pro sekretářku katedry a studijní referentku, pokud je při této události téma finálně schváleno a je možné převést téma ve formuláři AN0030 do zadání kvalifikační práce. Více informací o přidělení tématu studentovi se nachází na stránce Přidělení témat.

Pokud je nastaven parametr VSKP_NOTIFIKACE_ZALOZENI, bude vytvořeno také oznámení o vytvoření tématu studentem nebo přidělení rámcového tématu (a vytvoření tématu doplněného studentem) bez ohledu na aktuální stav schvalování. Toto oznámení se posílá sekretářce katedry a studijní referentce.

Odebrání

O odebrání tématu studentovi je informován dotyčný student.

Parametry nastavení

Následující shrnutí obsahuje všechny parametry, které ovlivňují zasílání oznámení:

  • VSKP_NOTIFIKACE_ZALOZENI Určí, zda se bude rolím sekretářka katedry a studijní referentka zasílat oznámení o vytvoření nového tématu typu založené studentem nebo doplněné studentem bez ohledu na aktuální stav schvalování. Pokud není uveden, bere se hodnota jako 'N' (neposílat).

    Úroveň: FAKULTA