Absolvent — Nastavení modulu absolvent - informace pro administrátory IS/STAG

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Tato kapitola obsahuje detailní informace o aplikaci klub absolventů z hlediska možností jejího nastavení, vlivu všech možných parametrů na výsledné chování aplikace atd.

Uživatelské role

V IS/STAG jsou 2 uživatelské role pro modul klubu absolventů:

 • AA - Administrátor absolventů. Uživatel, který má tuto roli v IS/STAG, může spravovat všechny absolventy na celé škole.

 • SA - Fakultní správce absolventů.  Uživatel, který má tuto roli v IS/STAG, může spravovat absolventy dané fakulty.

Potřebné tabulky

V současné době (říjen 2015) neexistují pro úpravu níže zmíněných tabulek (IS/STAG databáze) žádné formuláře. Jejich obsah musí bohužel administrátoři upravovat přímo v databázi - proto nás případně kontaktujte, budete-li potřebovat něco změnit a nevíte-li si rady. Tabulky tohoto modulu mají prefix "ABS_".

 • ABS_FAKULTY. Zde vyplňte seznam fakult, které se mají v aplikaci absolventi nabízet. Oproti seznamu fakult evidovanému klasicky v IS/STAG jsou zde evidovány odděleně - protože historicky mohla mít škola jiné či jinak pojmenované fakulty. Musí obsahovat fakultu "REK" (tato se ale v aplikaci v seznamech fakult nenabízí). Sloupec "EMAILY_OD" je podstatný - obsahuje emailovou adresu, které je v mailech odesílaných z této aplikace uvedena jako "Adresa odesílatele" (from). U záznamu pro "REK" obsahuje emailovou adresu administrátorů této aplikace.

 • ABS_OBORY. Číselník oborů fakult, který je nabízen absolventům. Ze stejného důvodu jako fakulty - je možno zde nabízet i naprosto historické obory. Ve výchozím případě je předvyplněno seznamem oborů, které byly v databázi IS/STAG platné v roce 2015.

 • ABS_TYPY_ZAMESTNANI. Číselník typů zaměstnání absolventů. Je použit výchozí číselník (použitý původně v implementaci pro TUL) a výchozí data jsou naplněna. Každý zákazník jej však může upravovat.

Parametry

Aplikace může mít různou funkčnost na základě nastavení několika parametrů. Jedná se o čtyři parametry STAGu na úrovni univerzity.

 • ZOBRAZIT_ROZSIRENY_SOUHLAS.  Textový parametr, jehož hodnotou je dovětek, který je připojen na konec textu souhlasu se zpracováním osobních údajů, nacházejícího se na konci registračního formuláře.

 • ABS_UCHOVAVAT_RC.  Parametr určující, zda bude uchováváno rodné číslo absolventů, či nikoliv. V případě, že ano, objeví se v registračním formuláři kolonka pro rodné číslo, které je následně uloženo do tabulky ABS_OSOBY. Možné hodnoty - A/N.

 • ABS_AKCE_EMAILY.  Parametr určující, zda budou při přihlašování absolventů na akce (a odhlašování) posílány fakultním správcům emaily. Možné hodnoty - A/N.

 • ABS_SABLONA_PODPISU.  Textový parametr, jehož hodnotou bude text šablony podpisu správce absolventů, který se bude automaticky připojovat na konec emailu odesílaného ze záložky Odeslat email na stránce Správa absolventů. Šablona může obsahovat následující prvky:

  • #JMENO#. Jméno a příjmení přihlášené osoby (správce absolventů) včetně titulů.

  • #ORGANIZACE#. Celý název univerzity.

  • #EMAIL#. Email přihlášené osoby.

  • #TELEFON#. Telefon přihlášené osoby.

  Šablona tudíž může vypadat například takto:

  #JMENO#
  #ORGANIZACE#
  e-mail: #EMAIL#
  telefon: #TELEFON#
                              

  Pokud parametr není nastaven, není na konec emailu připojován žádný podpis.

Aktivace aplikace v portálu

Aplikace je od října 2015 k dispozici všem zákazníkům, je parametrizována a připravena k použití. Po nastavení všech předchozích věcí (tabulek, parametrů atd.) je potřeba aplikaci přidat do portálu. V monitoringu a správě aplikací je potřeba pro danou školu či server přidat parametr nasazení pro aplikaci "PortalStructure" s názvem "structureOverride" a hodnotou "zobrazit-modul-absolvent". Více informací na na této stránce (pouze pro administrátory).

Pro umožnění přihlašování absolventů do portálu přímo prostřednictvím jejich emailové adresy (kterou si zaregistrovali v aplikaci pro absolventy) je potřeba do souboru s konfigurací portálu (konfigurace/portal-config.properties) na řádek "portal_login_methods" přidat (čárkou odděleně, až na konec) hodnotu "stag-absolventi".

Zároveň v každém případě poprosíme zákazníky - v případě zájmu o aplikaci nás v každém případě kontaktujte.