Absolvent — Nastavení modulu absolvent - informace pro administrátory IS/STAG

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Tato kapitola obsahuje detailní informace o aplikaci Klub absolventů z hlediska možností jejího nastavení, vlivu všech možných parametrů na výsledné chování aplikace atd.

Uživatelské role

V IS/STAG jsou 2 uživatelské role pro modul klubu absolventů:

 • AA - Administrátor absolventů. Uživatel, který má tuto roli v IS/STAG, může spravovat všechny absolventy na celé škole.

 • SA - Fakultní správce absolventů.  Uživatel, který má tuto roli v IS/STAG, může spravovat absolventy dané fakulty.

Potřebné tabulky

V současné době (říjen 2015) neexistují pro úpravu níže zmíněných tabulek (IS/STAG databáze) žádné formuláře. Jejich obsah musí bohužel administrátoři upravovat přímo v databázi - proto nás případně kontaktujte, budete-li potřebovat něco změnit a nevíte-li si rady. Tabulky tohoto modulu mají prefix "ABS_".

 • ABS_FAKULTY. Zde vyplňte seznam fakult, které se mají v aplikaci absolventi nabízet. Oproti seznamu fakult evidovanému klasicky v IS/STAG jsou zde evidovány odděleně - protože historicky mohla mít škola jiné či jinak pojmenované fakulty. Musí obsahovat fakultu "REK" (tato se ale v aplikaci v seznamech fakult nenabízí). Sloupec "EMAILY_OD" je podstatný - obsahuje emailovou adresu, které je v mailech odesílaných z této aplikace uvedena jako "Adresa odesílatele" (from). U záznamu pro "REK" obsahuje emailovou adresu administrátorů této aplikace.

 • ABS_OBORY. Číselník oborů fakult, který je nabízen absolventům. Ze stejného důvodu jako fakulty - je možno zde nabízet i naprosto historické obory. Ve výchozím případě je předvyplněno seznamem oborů, které byly v databázi IS/STAG platné v roce 2015.

 • ABS_TYPY_ZAMESTNANI. Číselník typů zaměstnání absolventů. Je použit výchozí číselník (použitý původně v implementaci pro TUL) a výchozí data jsou naplněna. Každý zákazník jej však může upravovat.

 • ABS_TEXTY. Různé texty a šablony textů používaných v modulu, například šablona pro odesílané e-maily a podobně.

Parametry

Aplikace může mít různou funkčnost na základě nastavení několika parametrů. Jedná se o čtyři parametry STAGu na úrovni univerzity.

 • ABS_PRIHLASENI_IDENT.  Parametr určující, zda bude při registraci požadováno rodné číslo (pro dohledání původní osoby/studií v IS/STAG) nebo číslo diplomu. Hodnoty parametru: "R" (nebo nevyplněno) znamená rodné číslo, "D" znamená číslo diplomu.

 • ABS_REGISTRACE_UDAJE.  Určuje, které údaje se zobrazí v registračním fomuláři a zda jsou povinné.

  Jeho hodnota je nastavena dle vzorce UX-AX-KX-PX-SY:

  • U - doplňující údaje o studiu - osobní číslo, číslo diplomu, vedoucí práce, vyznamenání

  • A - adresa

  • K - další kontaktní údaje - telefon, www atd.

  • P - pracovní pozice

  • S - podmínky používání a souhlasy

  U údajů o studiu, kontaktních údajů a pracovní pozice lze nastavit tyto hodnoty:

  • P - povinně

  • N - nepovinně

  • Z - zakázat (vůbec se nezobrazí)

  U podmínek používání lze nastavit tyto hodnoty zobrazení:

  • I - inline - přímo na stránce

  • D - v dialogovém okně

  Příklad nastavení: UZ-AN-KZ-PZ-SD - Údaje o studiu (osobní číslo, číslo diplomu) zakázány, adresa nepovinně, ostatní kontaktní údaje zakázány, pracovní pozice zakázána a podmínky používání se zobrazí v dialogovém okně.

  V případě nenastavení parametru se použije hodnota UN-AP-KN-PN-SI.

 • ABS_UCHOVAVAT_RC.  Parametr určující, zda bude uchováváno rodné číslo absolventů, či nikoliv. V případě, že ano, objeví se v registračním formuláři kolonka pro rodné číslo, které je následně uloženo do tabulky ABS_OSOBY. Možné hodnoty - A/N.

 • ABS_AKCE_EMAILY.  Parametr určující, zda budou při přihlašování absolventů na akce (a odhlašování) posílány fakultním správcům emaily. Možné hodnoty - A/N.

Aktivace aplikace v portálu

Aplikace je od října 2015 k dispozici všem zákazníkům, je parametrizována a připravena k použití. Po nastavení všech předchozích věcí (tabulek, parametrů atd.) je potřeba aplikaci přidat do portálu. V monitoringu a správě aplikací je potřeba pro danou školu či server přidat parametr nasazení pro aplikaci "PortalStructure" s názvem "structureOverride" a hodnotou "zobrazit-modul-absolvent". Více informací na na této stránce (pouze pro administrátory).

Pro umožnění přihlašování absolventů do portálu přímo prostřednictvím jejich emailové adresy (kterou si zaregistrovali v aplikaci pro absolventy) je potřeba do souboru s konfigurací portálu (konfigurace/portal-config.properties) na řádek "portal_login_methods" přidat (čárkou odděleně, až na konec) hodnotu "stag-absolventi".

Zároveň v každém případě poprosíme zákazníky - v případě zájmu o aplikaci nás v každém případě kontaktujte.