Administrace evaluace — Správa tvrzení

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Na tomto místě lze definovat nová tvrzení, nastavit tvrzení jako neplatné, pokud je např. již zastaralé, neboť použitá tvrzení na některé z anket už nelze ze systému odstranit. Zneplatnění způsobí, že se nebudou nabízet ve výběru při nastavení tvrzení ankety.

Správa tvrzení

V seznamu tvrzení se nacházejí již vytvořená tvrzení.

Parametry již vytvořených tvrzení lze měnit v editačním formuláři — vyvolá se kliknutím na obrázek tužky. Samotný text tvrzení měnit nelze, je nutno tvrzení smazat a opravené znova vložit.

Pokud není již tvrzení vloženo do některé z anket, lze ho smazat kliknutím na x.

Správa tvrzení

Obrázek 574. Správa tvrzení. 

Pro účely kontroly významnosti odpovědí lze tvrzení vzájemně provázat. Například mít tři tvrzení podobná, z toho jedno bude napsané inverzně, a při vyhodnocení zkontrolovat, zda si odpovědi neodporují a tudíž zda respondent nevyplňoval nahodile.

Výsledkový modul systému prozatím neumí podobná a podobná inverzní tvrzení zpracovat.

Tvrzení lze omezit jen pro předměty mající určitý typ rozvrhové akce. Možnosti jsou

  • Pro přednášky:  Tvrzení se bude nabízet studentům jen u předmětů, které mají přednášku.

  • Pro cvičení nebo semináře:  Tvrzení se bude nabízet studentům jen u předmětů, které mají cvičení nebo seminář.

  • Pro cvičení:  Tvrzení se bude nabízet studentům jen u předmětů, které mají cvičení,

  • Pro semináře:  Tvrzení se bude nabízet studentům jen u předmětů, které mají seminář.

Pokud je zaškrtnuto vícero možností, pak se tvrzení nabídne studentům jen u předmětů, které splňují všechna zaškrtnutá pravidla na typy rozvrhové akce. Např. pokud bude zašrtnuto 'Pro přednášky' a i zároveň 'Pro civčení nebo semináře', pak se tvrzení nabídne jen u předmětů, které mají přednášku a zároveň i cvičení nebo seminář - toto má smysl např. pro tvrzení typu 'Cvičení/semináře vhodně navazovala na přednášky' a podob.

Tvrzení lze omezit i na konkrétní typ zakončení předmětu. Pokud je nějaký typ zakončení předmětu pro tvrzení zvolen, pak se tvrzení nabídne jen u předmětů s tímto zakončením. Typů zakončení lze u jednoho tvrzení zvolit vícero (jedná se o multiselectbox s možností zaškrtnutí vícero možnost), pak se tvrzení nabídne studentům u předmětů majících jedno z vybraných typů zakončení.

Defaultní sada odpovědí slouží pro zrychlení zadávání tvrzení na typ ankety, tím že se rovnou předvybere jako možnost při volbě sady odpovědí.

Pro srovnávání výsledků v čase, kdy se tvrzení mohou v jednotlivých semestrech lišit, lze provázat stará a nová tvrzení výběrem předchůdce u vkládaného tvrzení.