Správa praxí — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Portlet sestává ze čtyř záložek první úrovně:

Praxe: nabídka a správa praxí

Základní údaje

Nastavení konkrétní praxe.

Praxe

Obrázek 435. Praxe. 

Účastníci

Správa účastníků praxe, přehled o jejich přihlášení na místa a termíny.

Přehled účastníků praxe

Obrázek 436. Přehled účastníků praxe. 

Přiřazení účastníků na praxi

Obrázek 437. Přiřazení účastníků na praxi. 

Termíny

Správa míst konání praxe.

Termíny konání praxe v organizacích z nabídky

Obrázek 438. Termíny konání praxe v organizacích z nabídky. 

Předměty

Přiřazení předmětů k praxi. Přiřazenými předměty se řídí jednak nabídka studentů, které lze na praxi přihlásit a naopak se tím řídí i nabídka praxí pro studenty v případě, že se studenti na praxi přihlašují sami. Dále mají předměty vliv na to, který vyučující může praxi hodnotit.

Předměty přiřazené k praxi

Obrázek 439. Předměty přiřazené k praxi. 

Dokumenty

Správa materiálů týkajících se praxí, které jsou k dispozici studentům pro stažení. Typicky jsou to různé vzory smluv, pokyny, prohlášení a další dokumenty, které studenti pro zdárný průběh praxe budou potřebovat.

Dokumenty pro studenty

Obrázek 440. Dokumenty pro studenty. 

Odevzdávané soubory

Definice souborů, které studenti mají v rámci praxe odevzdávat. Jako podmínku pro splěnní praxe lze vyžadovat odevzdání nějakého souboru studentem - záznam praxe, výkaz činností a další (nabídku typů souborů k odevzdání mají na starosti administrátoři IS/STAG prostřednictvím formuláře Správa souborů (SY0280)). Studentům lze nastavit termíny odevzdání souboru a to buď v závislosti na ukončení praxe (tedy student musí soubor odevzdat do X dnů po ukončení praxe), případně lze nastavit pevný termín pro odevzdání (např. na konec semestru). Studenti mohou soubory nahrávat a poté upravovat (nahrávat znova) i mazat bez omezení a to nezávisle na tom, jestli již soubor nebyl ohodnocen. Úprava z podzimu 2022 umožňuje již odevzdané soubory zamknout pro tyto úpravy prostřednictvím zrušení volby Povolit úpravy i po hodnocení. V takovém případě je pak na hodnotiteli, jestli při hodnocení soubor akceptuje a zamkne jej pro úpravy, nebo jestli soubor studentovi vrátí k přepracování — do hodnocení lze například zadat komentář k odevzdanému souboru. Popis vrácení je k dispozici v nápovědě praxí pro vyučujícístudenty.

Dokumenty pro studenty

Obrázek 441. Dokumenty pro studenty. 

Správci

Přehled správců přiřazených k praxi a jejich možnost jejich správy vlastníkem praxe.

Organizace: číselník organizací

  • Základní údaje. 

  • Účastníci. Přehled účastníků praxe v daném místě.

  • Uvádějící učitelé. Správa uvádějících učitelů pro praktikanty. Tato záložka se týká pedagogických praxí.

  • Pozice. Správa pozic přiřazených dané organizaci. Více v sekci Pozice a termíny.

  • Aprobace. Správa aprobací přiřazených dané organizaci.

  • Dokumenty. Správa materiálů týkajících se praxí, které jsou k dispozici studentům pro stažení.

  • Správci. Přehled správců přiřazených k praxi a jejich možnost jejich správy vlastníkem praxe.

Katalog organizací

Obrázek 442. Katalog organizací. 

Uvádějící učitelé

Obrázek 443. Uvádějící učitelé. 

Aprobace

Obrázek 444. Aprobace. 

Dokumenty pro studenty a správci

Obrázek 445. Dokumenty pro studenty a správci. 

Metodici aprobací: Správa metodiků aprobací.

Metodici aprobací

Obrázek 446. Metodici aprobací. 

Externí uživatelé

Správa externistů a přidělování jednorázových přístupů k praxím pro hodnotitele. Více v kapitole Studentské praxe.

Správa externích uživatelů

Obrázek 447. Správa externích uživatelů.