Grafický předzápis — Předměty certifikátového programu

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Certifikátový program je skupina předmětů, po jejichž absolvování lze zažádat o vystavení certifikátu. Certifikátový program si formálně student nezapisuje jako celek, jde o formu rozšiřujícího vzdělání mimo studijní plán programu a oboru, na němž je student zapsán.

Rozpis segmentů certifikátového programu a jejich kreditové limity pro splnění je k dispozici po rozkliknutí názvu certifikátového programu. Po kliknutí na segment se zobrazí tabulka jeho předmětů s možností zápisu.

Obrazovka záložky certifikátových programů

Obrázek 108. Obrazovka záložky certifikátových programů.