Informace pro studenty

Portál IS/STAG podporuje export a import dat ve formátu XML. Student tak může přenášet exportovaná data mezi systémy různých institucí, které tento formát podporují. Podrobnější informace o formátu a možnostech přenášených dat se nachází na úvodní stránce Přenos dat mezi systémy.

Místa, kde je možné data exportovat jsou označena ikonou . Možnost importu dat označuje ikona .

Export dat

Student může exportovat veškerá data o sobě a svém studiu, která jsou evidována v systému. Tento export je možné provést v portletu GDPR souhlasy a jejich odvolání (S093), který se nachází na podstránce Moje studium / Moje údaje.

Export dat o studiu

Obrázek 34. Export dat o studiu. 

Import dat

XML soubor s daty bude student importovat pravděpodobně v informačním systému jiné školy, než ve kterém ho exportoval. V portálu IS/STAG stačí v rámci jednoho přihlášení soubor nahrát jedenkrát a následně z něj na různých místech importovat vhodná data.

Žádost o uznání předmětů

V portálu IS/STAG je možné importovat data do žádosti o uznání předmětů. Pokud student absolvoval některý předmět na jiné škole, může si zde data o jeho absolvování nahrát. Import se nachází v portletu Studentské žádosti (S048) na podstránce Moje studium / Studentské žádosti.

Po zvolení typu Žádost o uznání předmětů může v pravé části zvolit záložku Předm. splněný na cizí škole. V horní části se mu pak nabídne ikona pro import, která umožňuje předvyplnění dat z XML souboru.

Import absolvovaných předmětů

Obrázek 35. Import absolvovaných předmětů. 

Po kliknutí na ikonu se otevře formulář, do kterého student nahraje exportovaná data. Pokud systém nalezne data, která je možné do formuláře importovat, zobrazí je studentovi k výběru.

Volba předmětu

Obrázek 36. Volba předmětu. 

Po kliknutí na zvolený předmět se formulář předvyplní importovanými daty. Student pak dále může položky upravovat a doplňovat.

Importovaná data předmětu

Obrázek 37. Importovaná data předmětu. 

E-Přihláška

Exportovaná data o studiu mohou obsahovat i data o podaných přihláškách na stejné škole. Proto je možné je použít i pro import dat do nové přihlášky.

Import dat do E-Přihlášky je popsán v sekci Informace pro uchazeče.

Absolvované předměty na výjezdu

Pokud je student na dané škole pouze na krátkodobé mobilitě, mohou jeho exportovaná data obsahovat hodnocení absolvovaných předmětů, které bude chtít následně importovat na své domovské škole.

Import hodnocení absolvovaných předmětů je popsán v sekci Informace pro příjezdy a výjezdy.