Výjezdy studentů na krátkodobý pobyt — Záložka Mé přihlášky na výjezdy

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Záložka Mé přihlášky na výjezdy je určena studentů a vyučujícím a obsahuje seznam podaných přihlášek uchazeče - studenta nebo vyučujícího. Samotné podání přihlášky provádí uchazeč v záložce Nabídka výjezdů nebo může přihlášku za uchazeče vytvořit v systému i koordinátor přímo u nabídky výjezdů v záložce Účastníci u konkrétní nabídky výjezdu.

V horní části záložky se nachází seznam již podaných přihlášek uchazeče k nabídkám výjezdů. U každé přihlášky v tomto seznamu je vidět i stav přihlášky. Přihlášky které jsou doposud v počátečním stavu Podáno může uchazeč smazat/odstranit. Po kliknutí na pořadové číslo přihlášky k nabídce výjezdu se zobrazí detail takto zvolené přihlášky. Přihláška je rozvržena do tří záložek.

Záložka Detail

Záložka Detail obsahuje formuář se základními parametry přihlášky. Uchazeč smí tyto údaje měnit jen do doby dokud je přihláška ve stavu podáno. lze si zde např. volit první semestr výjezdu, od kdy d okdy by měl výjezd trvat, v rámci jakého oboru bude uchazeč-student vyjíždět, pokud studuje víceoborové studium. Přihlášku může uchazeč smazat dokud je přihláška ve stavu podáno.

Dále pokud uchazeč podává více přihlášek na stejné období, pak u každé takové přihlášky volí její prioritu, tj. kam chce případně vyjet nejprioritněji atd.

Pokud se jedná o přihlášku k nabídce výjezdu, která není spojena s konkrétní školou/institucí, pak uchazeč může vložit i cílovou školu výjezdu nebo cílovou firmu výjezdu.

Záložka Detail

Obrázek 365. Záložka Detail. 

Záložka Požadované informace

Záložka Požadované informace obsahuje formuáře určené pro odevzdání požadovaných informací. Uchazeč smí vkládat a měnit tyto informace dokud je přihláška ve stavu Podáno nebo V řízení. U každého požadované informace je zobrazena i informace o tom, zda je odevzdání tohoto dokumentu povinné.

Popisu každého typu informace může být doplněn ještě o upřesňující poznámku.

K uchazečem odevzdaným informacím každého typu může být doplněna ze strany koordinátorů připomínka.

Záložka Požadované informace

Obrázek 366. Záložka Požadované informace. 

Záložka Požadované dokumenty

Záložka Požadované dokumenty obsahuje formuáře určené pro odevzdání požadovaných dokumentů. Uchazeč smí vkládat a měnit tyto dokumenty dokud je přihláška ve stavu Podáno nebo V řízení. U každého požadovaného dokumentu je zobrazena i informace o tom, zda je odevzdání tohoto dokumentu povinné.

Popis každého typu dokumentu může být doplněn ještě o upřesňující poznámku.

K uchazečem odevzdaným dokumentům každého typu může být doplněna ze strany koordinátorů připomínka.

Záložka Požadované dokumenty

Obrázek 367. Záložka Požadované dokumenty.