Kvalita výuky — Práce s aplikací a příklady

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Po výběru roku, standardně je předvybrán aktuální akademický rok, se vám zobrazí vaše předměty, jejichž jste garantem, popřípadě na druhé záložce seznam s rozvrhovými akcemi předmětů, které jste vyučoval, ale nejste jejich garantem.

Výběr akademického roku a seznam garantovaných předmětů

Obrázek 282. Výběr akademického roku a seznam garantovaných předmětů. 

Kliknutím na předmět, popř. rozvrhovou akci se zobrazí tři záložky pro zobrazení sebraných dat z ankety studentského hodnocení. Záložka Tvrzení zobrazí seznam tvrzení ankety, počty odpovědí od respondentů ankety a vybranou statistickou hodnotu z odpovědí — implicitně se zobrazuje průměr.

Seznam tvrzení a vypočtené statistické hodnoty z odpovědí respondentů

Obrázek 283. Seznam tvrzení a vypočtené statistické hodnoty z odpovědí respondentů. 

Po kliknutí na tvrzení se zobrazí další tři záložky — histogram četností jednotlivých odpovědí, výpis všech vypočtených statistik a grafické znázornění výsledků pro vybrané tvrzení.

Histogramy odpovědí k vybranému tvrzení u předmětu nebo rozvrhové akce

Obrázek 284. Histogramy odpovědí k vybranému tvrzení u předmětu nebo rozvrhové akce. 

Druhou záložkou z obrázku Výběr akademického roku a seznam garantovaných předmětů jsou Připomínky studentů. Kliknutím na připomínku se zobrazí okno pro vložení vašeho komentáře k připomínce a také možnost nastavit, aby připomínka nebyla veřejně přístupná. Jaká skupina připomínek studentů je veřejně přístupná, je určeno nastavením parametrů konkrétní ankety. Přístupné mohou být buďto jen neanonymní připomínky nebo neanonymní + anonymní, na které vyučující reagoval (přidal k nim komentář) nebo všechny připomínky studentů. Vyučující může také zakázat zveřejnění konkrétní připomínky.

Připomínky studentů

Obrázek 285. Připomínky studentů. 

Vložení komentáře k předmětu (garant a nadřízení akademičtí pracovníci) nebo k rozvrhové akci.

Po kliknutí na záložku Zveřejnění předmětu nebo Komentář k akci se zobrazí formulář pro vložení textové odezvy na hodnocení předmětu nebo rozvrhové akce.

Vložení komentáře k předmětu (garant a nadřízení akademičtí pracovníci) nebo k rozvrhové akci

Po kliknutí na záložku Zveřejnění předmětu — obrázek Výběr akademického roku a seznam garantovaných předmětůnebo Komentář k akci se zobrazí formulář pro vložení vašeho komentáře k celkovému hodnocení předmětu nebo komentář k hodnocení celé rozvrhové akce. Vložené komentáře jsou viditelné na veřejném prohlížení výsledků hodnocení kvality výuky. V některých anketách nemusí být povoleno vkládání komentářů k předmětům nebo RA.

Hodnocení předmětu je automaticky zveřejněno po konci ankety a uplynutí tzv. doby pro možnost vetování výsledků hodnocení ankety (tato doba se stanovuje pro každou anketu v době jejího vypsání, obvykle je to pár dnů nebo týden po skončení ankety). Předmět lze případně zveřejnit již během této doby a to nastavením volby 'Moje reakce' na hodnotu 'Zveřejnit'. Hodnocení předmětu lze také případně skrýt. Jde v tomto případě o nezveřejnění kompletně celého hodnocení předmětu, tj. nejen statistik, ale i připomínek od studentů a podob. Tato možnost je zde pouze jako jakási "záchranná brzda" pro extrémní případy typu "spiknutí se skupiny zhrzených studentů" vůči vyučujícímu a podob. Skrýt hodnocení předmětu lze uložením volby 'Nezveřejňovat' z nabídky 'Moje reakce'. Volbu 'Zveřejnit' nebo 'Nezveřejňovat' k předmětu může vložit jak garant předmětu, tak i např. vedoucí katedry, garant oboru, garant programu, evaluační děkan nebo evaluační prorektor. Konečné slovo má v tomto ohledu vždy nejvyšší instance, která se nějak vyjádřila. V případě, že se k zveřejnění hodnocení předmětu nikdo nevyjádřil, je hodnocení předmětu po uplynutí doby určené pro možnost vetování výsledků hodnocení předmětů automaticky zveřejněno.

Pro přehledné prohlížení všech připomínek ze všech vašich předmětů najednou (je vhodné pro tisk) klikněte na Přehled připomínek k předmětům v horní části portletu — obrázek Výběr akademického roku a seznam garantovaných předmětů Na této stránce můžete vkládat zároveň i komentáře k připomínkám studentů.