Smlouvy a granty týkající se mobilit — Záložka Granty

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Záložka Granty obsahuje seznam grantů spadajících pod zvolený záznam donora. Nový grant lze do seznamu vložit kliknutím na odkaz 'Vložit nový grant'. Detail konkrétního grantu si lze zobrazit kliknutím na pořqdové číslo u konkrétního grantu. Pokud není grant doposud přiřazen u některého výběrového řízení, lze jej případně i odstranit kliknutím na odkaz 'Smazat'.

Záložka Granty

Obrázek 378. Záložka Granty. 

Záložka Detail

Záložka Detail obsahuje formulář se základním nastavením/definicí zvoleného grantu. Zrčuje se zde platnost grantu od-do, program financování, celková částka grantu atd. Dále zde lze zvolit pro jaké mobility a jaké uchazeče je grant určen.

U grantu lze zvolit volitelně i název grantu. Název grantu by měl v 30ti znacích obsahovat hlavní informace, kterými bude grant rozpoznán jako např. rok(y) platnosti, financování, pro koho je atd. Pokud není název zadán, je grant v místech jeho použití identifikován automatickým řetězcem složeným z názvu donora, názvu programu financování, kódu a popisu fianncování a období platnosti grantu od - do.

Záložka Detail

Obrázek 379. Záložka Detail. 

Záložka Zóny států

Záložka Zóny států obsahuje seznam zón států pro které je daný program financování použitelný. U každé zóny států lze jaká částka je pro cestování do této zóny určena pro studenta nebo zaměsntnace a to pro studijní nebo pracovní mobiltu, tedy buďto příjezd nebo výjezd.

V záložce Přiřazené státy se pak určují státy spadající do dané zóny.

Záložka Zóny států

Obrázek 380. Záložka Zóny států. 

Záložka Přiřazeno u výběrových řízení

Záložka Přiřazeno u výběrových řízení obsahuje seznam výběrových řízení u nichž je zvolený grant již přiřazen.

Záložka Přiřazeno u výběrových řízení

Obrázek 381. Záložka Přiřazeno u výběrových řízení.