Studentské žádosti — Administrátorská příručka

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Administrátorům slouží k nastavování parametrů jednotlivých typů žádostí formulář Typ žádosti (SY0270).

  • Jednotlivé instance.  U každého typu žádosti (STUDENT_ZADOSTI_TYP) lze říci, která role vystupuje jako první instance (STUDENT_ZADOSTI_TYP.INSTANCE_1_ROZHODUJE) a která případně jako druhá instance (STUDENT_ZADOSTI_TYP.INSTANCE_2_ROZHODUJE). První a druhou instancí mohou být role zadané doménou ZADOST_ROZHODUJE, typicky jsou to role SR,SP,PD,DE,PR,RE. Tyto role vydávají rozhodnutí o žádosti. Dále lze u každého typu žádosti pro každou instanci určit, která role smí rozhodnutí o žádosti do systému skrze aplikaci zadat. Touto zadávající rolí může být jedna z rolí uvedených v doméně ZADOST_ZPRACOVAVA, typicky role SR nebo SP (lze u každého typu žádosti určit nastavením v STUDENT_ZADOSTI_TYP.INSTANCE_1_ZPRACOVAVA a STUDENT_ZADOSTI_TYP.INSTANCE_2_ZPRACOVAVA). Pokud je STUDENT_ZADOSTI_TYP.INSTANCE_1_ROZHODUJE nebo STUDENT_ZADOSTI_TYP.INSTANCE_2_ROZHODUJE u typu žádosti nevyplněna, pak příslušná instance o žádosti vůbec nerozhoduje, resp. nečeká se na rozhodnutí dané instance.

  • Možnost druhé instance.  Pokud u typu žádosti je STUDENTI_ZADOSTI_TYP.PO_1_ZAPORNE_HNED_2_INSTANCE = "A", pak v případě zamítnutí první instancí hned může rozhodovat druhá instance. Pokud je STUDENTI_ZADOSTI_TYP.PO_1_ZAPORNE_HNED_2_INSTANCE = "N", pak je tím myšleno, že druhá instance má rozhodovat až po odvolání studenta.

  • Možnost vložení přílohy studentem.  Pokud STUDENTI_ZADOSTI_TYP.PRILOHA_SMI_STUDENT_VLOZIT in ('A','X'), má student možnost připojit k žádosti přílohu/soubor (do položek STUDENTI_ZADOSTI.PRILOHA a PRILOHA_NAZEV). Přičemž pokud STUDENTI_ZADOSTI_TYP.PRILOHA_SMI_STUDENT_VLOZIT = 'X', tak student soubor vložit může a nemusí, ale pokud STUDENTI_ZADOSTI_TYP.PRILOHA_SMI_STUDENT_VLOZIT = 'A', tak student soubor/přílohu vložit musí.

  • Tisk žádosti studentem.  Pokud položka STUDENTI_ZADOSTI_TYP.TISK_ZADOSTI in ('A','X'), pak se po uložení žádosti studentem zobrazí tlačítko pro možnost vytisknutí žádosti. Přičemž pokud STUDENTI_ZADOSTI_TYP.TISK_ZADOSTI = 'X', tak student si žádost vytisknout může a nemusí, ale pokud STUDENTI_ZADOSTI_TYP.TISK_ZADOSTI = 'A', tak je student nucen (obstrukcemi) si žádost vytisknout.

  • Vyjádření katedry.  Zda se má/může k žádosti vyjádřit katedra lze nastavit v STUDENT_ZADOSTI_TYP.KATEDRA_VYJADRENI.

  • Vyjádření proděkana.  Zda se má/může k žádosti vyjádřit proděkan lze nastavit v STUDENT_ZADOSTI_TYP.PRODEKAN_VYJADRENI.

  • Možnost vyplnit cíl žádosti.  Zda má/může u žádosti vyplnit student také cíl žádosti lze nastavit v STUDENT_ZADOSTI_TYP.CIL_ZADOSTI.

  • Možnost zadat interní poznámku.  Interní poznámku lze vkládat u každé žádosti. Ukládá se do STUDENT_ZADOSTI.POZNAMKA_INTERNI a student ji nevidí.