Zadávání známek a zápočtů — Doplňující nápověda

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Exporty seznamů studentů

V portletu Seznam termínu, předmětů a rozvrhových akcí má uživatel možnost stáhnout si seznam studentů v datovém formátu PDF, CSV nebo XML:

 • Seznam studentů na termínu včetně stávajícího hodnocení, tisková sestava v PDF.

 • Seznamy studentů na termínu, předmětu nebo RA pro doplnění hodnocení — CSV.

  Seznam pro doplnění Zp, Zk, ZPZ, nebo ZPZ+Zk

 • Seznamy studentů na termínu, předmětu nebo RA v obecném formátu — XML.

Export pro hromadné doplnění hodnocení

Exportovaná data jsou tabulkového charakteru, obsahují řádky (po studentech) a sloupce (jméno, příjmení, studijní číslo, náležitosti hodnocení apod.). Uživatel doplní data týkající se hodnocení a nahraje soubor prostřednictvím portletu Hromadný zápis známek do databáze IS/STAG. Při nahrávání je provedena kontrola a případné nesrovnalosti jsou oznámeny.

Zadávání hodnocení webovým formulářem přímo v portálu nebo exportem, doplněním v externím programu a načtením zpět do portálu.

Obrázek 185. Zadávání hodnocení webovým formulářem přímo v portálu nebo exportem, doplněním v externím programu a načtením zpět do portálu. 

Kdy již nelze vložit hodnocení

V některých situacích již nelze hodnocení studentovi zadat či změnit. Zadávací pole formuláře jsou buďto nepřístupná nebo se při pokusu o uložení hodnocení zobrazí chyba.

Časové omezení pro vkládání hodnocení, princip 7+7+7

Obrázek 186. Časové omezení pro vkládání hodnocení, princip 7+7+7

Hodnocení nelze zadat či změnit v těchto případech:

 • Student má formálně ukončen ročník. Vyjímkou je formální ukončení ročníku typu "Uzavření ročníku" (tj. kód 99).

 • Student má ukončeno studium.

 • Uplynul časový limit a změny zápočtu a zkoušky smí provádět pouze administrátor nebo prorektor (princip 7+7+7, podrobnosti viz kapitola Omezení zadávání známek (princip 7+7+7)).

Možné situace při kombinování různých způsobů zadávání hodnocení

Pokud při zadávání hodnocení student ještě nemá vloženo žádné předchozí hodnocení, je situace bezproblémová. Pokud ale již hodnocení vloženo má, mohou nastat následující situace:

Při hodnocení studenta na termínu
 • Student má již vloženo hodnocení s datem dřívějším nežli je datum daného termínu:

  • Vložené hodnocení je zobrazeno na zeleném podkladu nad formulářem pro zadání nového hodnocení. Tedy stejně, jako kdyby se jednalo o hodnocení z absolvovaného zkouškového termínu.

  • Předvyplněné hodnoty odpovídají danému zkouškovému termínu.

 • Student má již vloženo hodnocení s datem pozdějším nebo stejným jako datum daného termínu:

  • Toto hodnocení (všechny položky) je předvyplněno. Pokud jej zadal někdo jiný nežli přihlášený uživatel a ten chce hodnocení změnit, musí zvolit ve výběru zkoušejícího své jméno. Jinak bude uložení hodnocení odmítnuto.

  • Uživatel s rolí katedra může uložit hodnocení se jménem kteréhokoliv vyučujícího z výběru.

Při hodnocení studenta na předmětu či RA (tento způsob není vázán na žádné datum)
 • Student má již vloženo hodnocení (s jakýmkoliv datem):

  • Toto hodnocení (všechny položky) je předvyplněno. Pokud jej zadal někdo jiný nežli přihlášený uživatel a ten chce hodnocení změnit, musí zvolit ve výběru zkoušejícího své jméno. Jinak bude uložení hodnocení odmítnuto.

  • Uživatel s rolí katedra může uložit hodnocení se jménem kteréhokoliv vyučujícího z výběru.

Vliv zapsání hodnocení na další zápisy studenta

Zákonitosti a důsledky zápisu hodnocení na termínu ovlivňují ostatní termíny na kterých je student zapsán a jeho možnost se na další termín zapsat. Pro správné pochopení je třeba zmínit parametry TERM_MAX_POCET_TERM_STUD_ZKTERM_MAX_POCET_TERM_STUD_ZPPZK, jež nastavuje správce is/stag až na úroveň katedry a určují maximální počet pokusů na termín zkoušky nebo zápočtu před zkouškou.

Počet pokusů se prioritně určuje od vyplněného pokusu u známky (zápočtu pře zkouškou), pokud pokus vyplněn není, rozhoduje počet přihlášených neomluvených termínů. Tím je umožněno, aby si zkoušející sám stanovil počet pokusů i v případě, že se student výjimečně nepřihlásil přes STAG nebo se např. zápočet před zkouškou konal na posledním cvičení bez vypisování termínu.

Je-li studentovi vyplněn nesplněný zápočet před zkouškou s číslem pokusu >= parametr TERM_MAX_POCET_TERM_STUD_ZPPZK (při nenastaveném parametru se uvažují 3 pokusy), jsou studentovi automaticky odzapsány VŠECHNY dosud neprošlé termíny předmětu (zápočty před zkouškou i zkoušky) v daném semestru. Student se od té chvíle nemůže ani na žádný termín předmětu přihlásit.

Je-li studentovi zadána nesplněná zkouška s číslem pokusu >= parametr TERM_MAX_POCET_TERM_STUD_ZK (při nenastaveném parametru se uvažují 3 pokusy), jsou studentovi automaticky odzapsány VŠECHNY dosud neprošlé termíny zkoušky v daném semestru. Student se od té chvíle nemůže ani na žádný termín zkoušky předmětu přihlásit.

Kromě toho se student nemůže přihlásit na termín zkoušky, pokud je nastaven parametr PRIHLASENI_PRI_NESPLNENI_ZP na N a vyplněn nesplněný zápočet před zkouškou na libovolný pokus.Zároveň se v takovém případě po vyplnění nesplněného zápočtu s libovolným číslem pokusu automaticky odzapíší studentovi případné neprošlé termíny typu Zkouška (v pomocné hodnotě je pro doménu TYP_TERMINU uvedeno ZK) daného předmětu.