Smlouvy a granty týkající se mobilit — Záložka Programy financování

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Záložka Programy financování je určena pro uživatele s rolí Koordinátor instituce. Koordinátor instituce zde zakládá nebo upravuje jednotlivé programy fiannacování.

V horní části záložky se nachází seznam již vytvořených programů financování. Nový program financování lze založit buďto kliknutím na odkaz 'Vložit nový program financování' nebo si vytvořit kopii od některého již stávajícího programu financování. Založení nového programu financování formou kopíe již stávajícího programu a následnou úpravou této kopie je doporučený postup. V takovém případě nebudete muset znovu naklikávat jednotlivé zóny států a státy v nich pro nový program financování.

Detail programu financování si lze zobrazit kliknutím na pořadové číslo u konkrétního programu financování.

Záložka Detail

Záložka Detail obsahuje formuář pro založení/editaci stávajícího programu financování. Jde v podstatě pouze o dvě formulářová políčka a to Název programu a volbu financování (položky domény FINANCOVANI).

Záložka Detail

Obrázek 382. Záložka Detail. 

Záložka Přiřazeno u grantů

Záložka Přiřazeno u grantů obsahuje seznam grantů u nichž je daný program financování použit.

Záložka Přiřazeno u grantů

Obrázek 383. Záložka Přiřazeno u grantů.