Aplikace pro správu semestrálních prací, jejich odevzdávání a hodnocení — Témata navržená studenty

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Pokud umožníte studentům, aby si v nějakém okruhu navrhovali vlastní témata, musíte pak tato navržená témata studentům schválit či vrátit návrh k přepracování. Aplikace Vám v případě existence některých témat čekajících na Vaše schválení nabízí tyto možnosti:

V seznamu témat u příslušného okruhu je uvedeno téma navržené studentem. Máte možnost jej buď přímo schválit či zamítnout (bez udání důvodu) anebo kliknutím na odkaz Zamítnout+ můžete studentovi napsat důvod odmítnutí. V každém případě bude muset student svůj návrh přepracovat a navrhnout jinak:

Když se studentem nakonec znění tématu dohodnete a schválíte mu jej, bude téma v aplikaci vypadat následujícím způsobem a bude se chovat, jako jakékoliv jiné téma: